2011. május 16., hétfő

23. A gazdasági élet föllendülése és a nemzeti kultúra virágkora

1. A tőkés termelés előfeltételeinek kibontakozása

 • 1830-as évektől mezőgazdasági árutermelés tömegessé válik, megnő a távolsági kereskedelem jelentősége, nincs egyoldalú gabonakivitel
 • a mezőgazdasági árutermelés haszna: infrastruktúra kiépítése
-vasút
-bank
-híd
-folyamszabályozás
-ipari beruházás
 • Textil iparban megjelennek a gőzzel hajtott gépek
 • papírgyárak alakulnak
 • cukorüzemek jönnek létre
 • vasipar fellendül
 • gyors városiasodás
 • közlekedés javulása
 • egységes piac-> Pest a központ

2. A nemzeti kultúra virágkora és a tudományok fellendülése

 • Buda és Pest irodalmi központ lett: folyóiratok, írói társaságok, könyvnyomtatás, Magyar Színház
 • Vörösmarty, Petőfi, Jókai, Arany
 • klasszicista épületek
 • Erkel Ferenc és Liszt Ferenc
 • Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia
 • népi művészet felfedezése-> Kőrösi Csoma Sándor
 • magyar lett az államnyelv

3. Nemzetiségi kérdés

 • a magyar nemesi nemzet tagja volt minden kiváltságos, tekintet nélkül arra, hogy milyen nyelven beszélt, a jobbágyok ebbe nem tartoztak bele
 • a jogok fokozatos kiterjesztése, az érdekegyesítés nem csak a magyarokat, hanem a nemzetiségi tömegeket is bevonta egy nagyobb közösségbe
 • azonos szabadságjogok, nemzetiségre való tekintet nélkül liberális nemzet