2011. május 12., csütörtök

Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt

A Tót atyafiaknak az egyik története ez a mű.

Cím: az felgyújtott akol helyére utal
Olej Tamás lelkén esett foltra, lelkifurdalásra utal


Szerkezete

Bevezetés: bemutatja a színhelyet, szereplőket
Olej, bárányok, Anika
A természet és az ember között közvetlen a kapcsolat.
A Felvidéken járunk, szinte mesebeli tájon.

Bonyodalom: megjelenik a (talári herceg) vadászként, megtetszett neki Anika.

Kibontakozása: a herceg látogatási, a bacsának egyre ellenszenvesebb, kiderül, hogy a hercegé minden
Isten, vármegye, herceg -> ezt ismerte el Olej maga felett
Anika várja a herceget, Matyi szerelmét nem viszonozza

Tetőpont: A talári herceg felajánlja Olejnek Anikáért cserébe az akolt az összes juhval.
Olej meginog, majdnem kísértésbe esik és ezt a herceg észreveszi, aztán mégis nemet mond, tisztessége felülkerekedik birtoklási vágyán. A herceg taktikát változtat, arra kéri Olejt hunyjon szemet a dolog felett és a herceg úgy tesz, mintha megszöktetné Anikát. Olej rábólint erre, de abban a pillanatban meg is bánja tettét. Bűntudata gyötri tovább, képzelt betegség, széttöri a tükröt, nem tud magával szembenézni. A természet is vádolja Olejt "aklot cserélt becsületért".

Megoldás: a herceg elviszi a lányt, Olej nem tud megbékélni
Önmagával és elkeseredésében felgyújtja az akolt.