2011. május 12., csütörtök

12. A reformeszmék kialakulása és elterjedése, Széchenyi programja


Reformkor fogalma: -tágabb értelemben az 1820-as évektől
1848-ig tartó történelmi időszak, amelyben
a gazdasági és társadalmi változásokat reformokkal próbálták végrehajtani.

-szűkebb értelemben 1825/27 ogy. Pozsonyi köthető

-az első igaz reform.ogy..1832/36 tekintjük


1825/27.o.gy. jelentősége: -maga az összehívása, vége az abszolútizmusnak
-gr:Széchenyi feltünése
-a magyar nyelv és kultúra ügye

->Széchenyi fellépése
-birtokainak 1 évi jövedelmének ajánlja fel /MTA/
Széchenyi István

apja: gr. Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója
anyja:Festetics Julianna

-Fiatal korában a császári hadseregben szolgál, Napóleoni háborúk
-leszerelése után beutazza K-és NY Európát
-Anglia nagy hatást tett rá
3 dolog feűigyelemre méltó:alkotmány,gépek,lótenyésztés(lóversenyek)

Első könyve:Lovakrul

Reformprogramja

1830.Heifel-M.o. polgári átalakulásának programja
1831.Világ(ország)
1833. StádiumProgramjainak elemei

-Ősiség törvényében eltörlését
-magyar kultúra,nyelv támogatása
-törvény elötti egyenlőség
-a nem nemesek is birtokolhassanak földet
-hidadó részleges közteherviselés pl. a nemesek fizessék az o.gy. költségeit
-az ipar ,infrastruktúra
-nemzetiségi politika több jogot adott volna a nemzetiségieknek,mint Kossuth
-a reformok végrehajtását a művelt nagybirtokosoktól(arisztokratáktól)várta.
-Úgy gondolta,hogy a változások,reformok útján véghez vihetők,nincs szükség forradalomra.
-A bécshez fűződő viszonyuknak nem akarta bolygatni.
-Ellensége a rabszolgatartó jobbágyrendszernek,viszont a jobbágyfelszabadítást lassan, fokozatosan képzelte el.

ÖNKÉNTES ÖRÖKVÁLTSÁG ->1% tudja kiváltani magát a jobbágyságból
-> a földesúrnak fizet a jobbágy , hogy szabad legyen.
Gyakorlati alkotások

-Lánchíd
-folyószabályozás(Tisza)(Al-Duna)
-Dunán hajózás,Balaton gőzhajózás
-vasút
-kaszinó
-lóverseny
-bortermelés
-takarékpénztárak
-Pesti Magyar Színház