2011. szeptember 19., hétfő

28. Az ellenség kiverése, a szabadságharc tetőpontja

1. Erdélyi hadjárat

Bem vezetésével 1849 március 21-én Erdély felszabadult
-piski csata
-nagyszebeni ütközet


2. Győzelmek hatása

-Lehetővé válik, hogy a magyar erők ellentámadásba kezdjenek.
-Dembinszky Henrik az új fővezér (nem szerették katonái)

Február 26-27 Kápolna Dembinszky csatát vállal, de visszavonulásba torkollik


3. Kápolnai csata következményei

Windischgratz túlértékelte győzelmét...

1849 március 4 Olmütz oktrojált alkotmány adják ki a Habsburgok (kényszerített) , amelyben semmisnek tekintik az áprilisi törvényeket, egy egységes államról intézkednek

-a katonák elégedetlensége miatt Dembinskyt leváltják
-Görgey kezébe kerül az irányítás


4. Tavaszi hadjárat

cél: az ellenség bekerítése, Pest felszabadítása

Április elején folyamatos győzelmek születnek (ápr. 2 Hatvan, ápr. 4 Tápióbicske, ápr. 6. Isaszeg)
 • a győzelmek ellenére azonban a sereg vissza tudott vonulni Pest felé
 • Winditschgratzt leváltják
 • a Görgey vezette sereg újabb győzelmeket arat Nagysallónál
 • április végén felmentik a komáromi várat, de az ellenségs erők kimenekülését az országból nem tudták megakadályozni
 • Görgey Buda ellen indul, 3 hét után május 21-én elfoglalja
 • Somogyban, Zalában népfelkelés tör ki (gerillaharcok)
 • a déli területeken Perczel és Bem szabadítja fel a népet


5. A Habsburg-ház trónfosztása

1849. április 14 kiadják a debreceni nagytemplomban a Függetlenségi Nyilatkozatot, melyben kimondják a Habsburg-ház trónfosztását (detronizáció) és M.o. függetlenségét.

Kossuth kormányzó lesz, Szemere Bertalan az új kormány miniszterelnöke.

Május 1-jén megalakul az ÚJ KORMÁNY.

Ferenc József támogatást kér I. Miklós cártól, amit meg is kap.6.Az utóvéd harcok

oroszok 200 ezer katonával Paszkievics + osztrákok 170 ezer Haynau vezetésével <-> 132 ezer magyar katona

 • júniusban támadnak az orosz csapatok
 • kezdetben győzelem (Csorna), de azután a fősereg vereséget szenved, Haynau bevonul Győrbe
 • a kormány általános népfelkelést hirdet
 • a nemzetiségiek is beszüntetik a harcot, főként az 1849 július 28-i nemzetiségi törvény miatt, de igazi együttműködésre nem kerül sor

A magyar sereg célja:
 • megakadályozni az osztrák és orosz sereg egyesülését, ezért Görgey azt javasolja a haditanácsban, hogy Komáromban összpontosítsák a magyar erőket és így győzzék le az osztrákokat
 • Görgey tervét elvetették és Szegedre rendelték el az összpontosítást, ahová a kormány is leköltözött
Július közepén Komárom megpróbálkozott (Klapka) Haynau visszaverésével, de sikertelen volt. Klapka továbbra is Komáromban maradt.

Görgey elindul csapatával Szeged felé, megkerülve Paszkievics seregér Aradra aug.9-én érkezik, ahová a kormány is áttelepült.

Július 31 Segesvár (Erdélyben) Bem vereséget szenved, a vereség után Temesvárra megy Bem, ahol csatát vállal, de elveszíti.

Aug. 11 lemond Kossuth és a Szemere kormány, Görgeyt nevezik ki a polgári és a katonai főhatalomnak

Aug. 13 Világosi fegyverletétel (Görgey) az oroszok előtt

Okt. 2. legutoljára letette a fegyvert Komáromnál Klapka7. A megtorlás

Az oroszok előtti fegyverletétel hírére vérszemet kaptak, október 6-án Aradon kivégzik a 13 katonai vezetőt, Batthyányit Pesten.
Haynau szabad kezet kapott, halálos ítéletet is hozhatott.
Sok embert bebörtönöztek, kényszer besorozással bűntettek 50 ezer embert.

Széchenyi a fegyveres harc küszöbén összeomlott és a döblingi elmegyógyintézetbe szállították (Bécs).