2011. szeptember 24., szombat

A stílus

1. A stílus kifejezésmód (vonatkozhat cselekvésre, viselkedésre, művészi formanyelvre, alkotók kifejezésmódjára, tárgyakra, egyénre stb.)

Szó eredete: a görög sztülosz szóból származik, latin sztylus - író2. A stílus, mint nyelvi kifejezésmód

A nyelv használatának az a sajátos módja, ahogy gondolatainkat a nyelvi eszközök megválogatásával kifejezzük.
Beszédünk során választunk a nyelvi elemek közül és elrendezzük azokat.
A stílust befolyásolja a beszélő egyénisége, lelki állapota, beszédhelyzete, a beszélő és a hallgató viszonya, beszéd helyzet, a közlemény tartalma, műfaja.


3. A stílus elem fogalma

Olyan nyelvi eszközök , elemek, amelyeket az adott szövegben sajátos módon alkalmazunk és ettől a szó többlet jelentést kap.
Használata során eltérünk a szokásostól.
Stíluselemmé válhat egy hang, szó, toldalék, hangsúly, a mondat modalitása.