2011. október 26., szerda

13. A dualizmus korszaka Magyarországon

1. Magyarország a szabadságharc leverése után

Haynau rémuralma (1849-50) teljhatalommal rendelkezett
-nem működnek az alkotmányos intézmények, semmibe veszik a népet
-a túlkapások és a nemzetközi felháborodás miatt Haynaunak mennie kellett2. Elképzelések M.o. leendő helyzetéről

 • föderalisztikus (az egyes tartományoknak korlátozott alkotmányt adnak) pl. Windischgratz
 • centralisztikus (a tartományokat azonos módon kell kormányozni, német államnyelv, egységes birodalom, egységes piac) pl. Schwarzenberg ez az elv nyer !
  támogatók: tisztikar, államhivatalnokok, nagypolgárság


3. A Bach-redszer (1850-59) , ún. neoabszolutizmus 1850-1867

nevét: Alexander Bach belügyminiszterről kapta, eredetileg ügyvéd
célja: a teljes beolvasztás az Osztrák Birodalomba
jellemzője: a polgári szabadság jogok és nemzeti törekvések elfojtása, viszont előmozdított a tőkés fejlődést


4. Intézkedések

 • M.o. 5 kerületre osztják, Erdélyt leválasztják
 • megszüntetik a megyei önkormányzatokat
 • egységes közoktatást hoznak létre, a katolikus egyház vezetésével
 • bevezetik az osztrák adórendszert
 • a polgári - és bűntetőkönyvet
 • osztrák hivatalnokokat hoznak "Bach-huszárok"
 • megszüntetik az OMM belső vámhatárát
 • a hadsereg nagy része M.o. állomásozik
 • létrehozzák: csendőrség, államrendőrség, besúgók működése

Az élet minden területén nyílt germanizálás folyt.
A gazdaság és a közlekedés fejlődésnek indult.


5. Az ellenállás módjai

 • aktív ellenállás pl. magányos merénylők, fegyveres, gerilla támadások, betyárok pl. Rózsa Sándor
 • passzív ellenállás , vezetője: Deák Ferenc
  nem fizettek adót, nem vállaltak közszereplést, hivatalt, nem tartják be a rendeleteket
 • emigráció tevékenysége (Kossuth, Klapka, Perczel Mór)
  csoportjai: Párizs (Szemere Bertalan, Teleki László), London ( Klapka ), Törökország (Kossuth, Perczel)
"beavatkozás a be nem avatkozásért"

1859. a mozgalom koordinálására létrejön a Magyar Nemzeti Igazgatóság
-voltak akik bíztak az olasz egység törekvésekben
-III. Napóleon , Garibaldi

1862. Dunai Konföderációs terv (Kossuth elmélete)
Ha felbomlik a Habsburg birodalom és létrejön az egységes Olasz.o. akkor a Duna medencébe kialakult hatalmi űrbe benyomulhat Orosz.o. , ezt kell megállítani, Horvát. o. Szerbia, Románia és M.o. összefogásával.

A korábbiakhoz képest több jogot adott volna a nemzetiségieknek.

A katonai akcióra nem került sor, mert a külpolitika számunkra nem alakult kedvezően (Krími háború, francia<-> osztrák megegyezés).


6. Bach menesztése

ok: nem tudott úrrá lenni a magyarok passzív ellenállásán, államcsőd közeli helyzet alakult ki, Ausztria kedvezőtlen külpolitikai helyzete (francia)


7. 1859-61 korszak

A neoabszolutizmus átalakulásának kísérletei.

1860 októberi diploma: visszaállította a magyar o.gy, megyéket,

1861 februári pátens (rendelet)