2011. november 22., kedd

49. Gazdaság a dualizmus korábanMezőgazdaság

 • a magyar agrárexport folyamatosan bővül, legfontosabb kiviteli cikk: búza, gabona
 • elsődleges piac a Monarchia (mert nincsenek vámhatárok)
 • a termelőterületek növelése (erdőkiirtás, folyamszabályozás, mocsár csapolás)
 • a termelékenység növelése (gépesítés, fajtanemesítés, trágyázás, talajjavítás)
 • a nagybirtokosok kezén jelentős tőke halmozódott fel
 • a búza mellett terjed a kukorica, burgonya, ipari növények: cukorrépa, zöldség ,gyümölcs
 • a modernizációban a nagybirtokosok jártak az élen


Ipar

 • a megszülető ipartörvény megszünteti céheket, de a kisipar azért megmarad, a nagyvállalatok gyarapodásnak indulnak
 • a fejlődésnek a mozgatói: olcsó munkaerő, I. és II. ipari forradalom, külföldi tőke (Ausztria), nagybirtokos- nemzetiségi tőke, zsidó tőke
Legfontosabb terület:
 • nehézipar (vaskohászat, szénbányászat, vasútépítés, gépgyártás, gőzgép, GANZ)
 • élelmiszeripar (malomipar, cukoripar, szeszipar) /Budapest a malomipar egyik központja/
Az I. és II. ipari forradalom egybeolvadt Mo-n, számos újítás hazánkban született meg.
 • telefonközpont: Puskás Tivadar
 • autó, porlasztó-karburátor: Csonka János, Bánki Donát
 • villanymozdony: Kandó Kálmán
 • transzformátor: Déri Miksa, Bláthy Ottó, Zipernowszky KárolyHitelszervezet fejlődése
 • A reformkori bankok mellett főleg külföldi tőkével bankok jöttek létre.
 • A bankok részvényeket vásárolnak a hatalmas vállalatokból és összefonódik az ipari és a banki tőke.
 • Virágzik a tőzsde.

Budapest fejődése
 • 1873 egyesítik Budát és Pestet
 • Európa legnagyobb városai közé fejlődik föl, a századfordulón 1 milliós lakosú
 • rengeteg pénzt koncentrálnak ide
 • körutak, sugárutak épülnek pl. Andrássy sugárút
 • új hidak (Margit, Szabadság, Erzsébet)
 • rakpartok épülnek
 • pályaudvarok
 • ekkor épül: parlament, opera, színházak, mozik
 • köveik az utcákat
 • bővítik a csatornahálózatot
 • közvilágítás
 • tervszerűen fejlesztették Budapestet
 • a Fővárosi Közmunkák Tanácsában arisztokraták is részt vettek: Podmaniczky Frigyes, Andrássy gróf
 • eklektikus stílusban épültek az épületek (kevert stílus)

 • Budapest elszakadt a lassan fejlődő országtól, azáltal, hogy a fejlődés élvonalába került, a vidéki nagyvárosok lemaradtak mellette