2011. április 29., péntek

Történelem vizsga tételek

 1. Magyarország a mohácsi csata után. Az ország három részre szakadása
 2. Zrínyi Miklós politikai programja, hadjáratai. A vasvári béke
 3. A Rákóczi- szabadságharc okai, előzményei, menete. A kuruc állam megszervezése. A szatmári béke
 4. Az Amerikai Egyesült Államok megszületése. A függetlenségi háború. Az USA alkotmánya
 5. A francia forradalom gazdasági, társadalmi és politikai előzményei. A forradalom kitörése. A francia forradalom szakaszai és főbb eseményei. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
 6. Napóleon hatalomra jutása és császársága. A Szent Szövetség Európája
 7. Az ipari forradalom menete, találmányai, társadalmi és politikai következményei
 8. Magyarország Mária Terézia korában
 9. II. József reformjai: A reformok értékelése. A jozefinizmus
 10. A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth vitája
 11. A pesti forradalom és vívmányai. Az áprilisi törvények
 12. A szabadságharc menete, hadjáratai, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai