2011. április 29., péntek

Irodalom év végi vizsga tételek

 1. Petőfi látomásköltészete (Beszél a fákkal a bús őszi szél, Egy gondolat bánt engemet)
 2. Petőfi tájköltészete. A puszta télen c. költemény elemzése
 3. Petőfi szerelmi költészete
 4. Arany János élete, pályaképe, Verses nagyepikai művei. A Toldi estéje című elbeszélő költemény bemutatása
 5. A ballada jellemzői. Egy szabadon választott mű értelmezése és elemzése
 6. Arany válságkorszaka néhány jellemző lírai mű bemutatása
 7. Madách pályaképe. A Tragédia műfaja, szerkezete, színei, főbb kérdései
 8. Az eszmék sorsa Madách művében. A Tragédia szereplőinek jellemzése
 9. Jókai Mór élete és pályája. Az arany ember c. regényének bemutatása. Romantikus és realista jellemzők a műben
 10. Mikszáth Kálmán élete és pályája, írásművészetének sajátosságai. Az a fekete folt c. novella bemutatása
 11. Mikszáth Beszterce ostroma c. regényének bemutatása
 12. Az orosz epika a XIX. század II. felében. Gogol A köpönyeg c. elbeszélésének elemző bemutatása
 13. Az orosz epika a XIX. század II. felében. Tolsztoj Ivan Iljics c. kisregényének elemző bemutatása