2012. január 17., kedd

A Tanácsköztársaság

1. A Tanácsköztársaság államszervezete
 • kikiáltása: 1919. március 21.
 • vezetője: KUN BÉLA (kommunista)
 • kormány: FORRADALMI KORMÁNYZÓTANÁCS
 • elnöke: GARBAI SÁNDOR (szoc.dem.)
 • tagjai: népbiztosok
 • törvényhozó hatalom: TANÁCSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSE (évente csak 2-szer ülésezik)
 • igazságszolgáltatás: FORRADALMI TÖRVÉNYSZÉK ; eszköze: statárium (rögtön ítélő bíróság)
 • helyi szinten: felülről kinevezett direktóriumok
 • programja: a MINDENKIHEZ c. plakáton fogalmazta meg


2. A TK jellege
 • a hatalmi ágak nem válnak szét
 • felszámolták a demokráciát
 • a szovjet mintát követik
 • hisznek a világforradalomban

3. A TK támaszai
 • munkásság (főváros)
 • Szovjetunió

4. A TK intézkedései

 • államosítások (bányák, bankok, iskolák, lakóházak, üzemek)
 • tervgazdálkodás bevezetése
 • szövetkezesítés (100 holdnál nagyobb földek állami tulajdonban) -> a parasztok elpártolnak tőlük
 • a vallás és az egyház elleni fellépés (pl. nincs hitoktatás)
 • szociális intézkedések (8 órás munkaidő, béremelés, lakáshelyzet megoldása, üdülés lehetősége)
 • művelődés (ingyenes mozi, színház, tanuláshoz való jog)
 • Vörös Őrség, Vörös Hadsereg felállítása
 • terroralakulatok létrehozása (pl. Lenin -fiúk)
->sokan szembefordultak a TK-gal -> lázadások, felkelések, sztrájkok (pl. a budapesti tisztiskolások (ludovikások) és a dunai flottalegénység (monitorok) felkelése -> a TK válasza: vörös terror


5.Külpolitika; a TK külső ellenségei

A TK elsődlegesnek a proletárdiktatúra fenntartását tekintette, a külpolitikai veszélyeket (M.o.megtámadását) eleinte nem vették komolyan.6. A TK bukása: 1919. aug. 1.
 • Kun Béla a Szovjet
 • unióba menekül (július 31.)
 • az antant a kormány lemondását követeli -> aug. 1.
 • PEIDL GYULA alakít kormányt (szoc.dem.) -aug. 1-6, majd
 • FRIEDRICH ISTVÁN -aug. 6-24. A békekonferencia egyiket sem ismeri el.
 • a román hadsereg megszállja Bp-et és a Dunántúl északkeleti részét aug. 3-4.
Az ország konszolidációja attól függ, hogy tudunk-e olyan személyt az élére állítani, akit elismer az antant! A megfelelő személy Horthy Miklós lesz - 1919. nov. 16, bevonul Bp.-re fehér lovon.