2012. február 4., szombat

Juhász Gyula (1883-1937)A Nyugat első nemzedékének egyik jelentős tagja.

 • Szeged: szülővárosa, ahol gimnáziumi tanulmányait is végezte. Pályája vissza-visszakanyarodott Szegedre.
 • Budapest (1902-1906): A pesti egyetem magyar-latin szakos hallgatója. A fővárosi egyetemi ifjúság lelkes vezetője. Itt barátkozott össze Kosztolányival és Babitscsal.
 • Máramarossziget (Románia)(1906), Szakolca (1911), Léva (Szlovákia), Makó : Vidéki tartózkodásának színhelyei. 1916-1921-ig pedagógusként dolgozott.
 • Nagyvárad (1908): ide is tanárként került, A Holnap antológiának és a Holnap Társaság-nak a fő szervezője, itt ismeri meg Sárvári Annát, élete nagy szerelmét.
 • 1918-20: az egyetemi évek után második, egyben utolsó aktív, termékeny korszaka. Egymás után 4 verseskötete is megjelenik.

Kötetei:
 • Juhász Gyula versei 1907
 • Új versek 1915
 • Késő szüret 1918
 • Ez az én vérem 1919
 • Nefelejcs 1920-21
 • Testamentom 1925
 • Hárfa 1929
 • Fiatalok még itt vagytok 1935


Lírájának jellemzője: impresszionista hangulatlíra

Milyen hatások érték eszmevilágát? A legkülönbözőbb gondolat rendszerek hatottak rá. Legjobban Nietzsche és a keresztény vallásosság, de hatott a marxizmus is.

Mi jellemzi költészetét? Az impresszionista líra egyik legjobb hazai képviselője. Legfőbb témája az emberi részvét, melyet változatos versformákban fejezett ki. A nosztalgia költészetének döntő fontosságú meghatározója. Minden élményt azonnal múlttá, elérhetetlenné távolít. A pillanatnyi benyomások, hangulatok visszaadására törekszik.

Tájversei:
 • Magyar nyár 1918
 • Tiszai csönd 1910
 • Tápai lagzi 1923
Anna-versek:
 • Milyen volt 1912
 • Anna örök 1926
Impresszionizmus /impresszió= benyomás/
Elsősorban festészeti irányzat. Az irányzat első képviselői:
Manet (mané)
Monet (moné)
Renoir (rönoár)
Degas (dögá)
újításuk a festészetben: természethű ábrázolás elve, a pillanatnyi látvány kifejezése

Szokás beszélni irodalmi impresszionizmusról is.

Sajátosságai:
 • pillanatnyi benyomásokat rögzítő hangulatképek
 • erős hangulati hatásra törekvő leírások
 • nyelvi jellemzői: névszókat, főleg színes jelzős szerkezeteket alkalmaz, főnevek, szinesztéziaTiszai csönd: impresszinoista, tájleíró vers, amelyben a költő saját érzelmeit vetíti ki a tájra. 1-4. versszak az első egység, 5-6 versszak a második. A tájleírás hatásos költői eszközökkel idézi meg a táj elemeit, mozgás helyett hangok és színek teszik élővé a tájat és elmélyítik a csöndet és a sötétséget. Égi róna, égi tanya- metafora. Ballag már, tüzeket raknak- megszemélyesítés, hallgatják halkan- alliteráció. 5-6. vsz. a költő kerül a középpontba, a hajóhoz hasonlítja magát, a magányos tiszai hajók társává válik, de reménykedik, hogy a magány, a veszteglés időleges (a mát 2-szer i s megismétli. Mélabú jellemzi.


Milyen volt... : Témája egy nosztalgikus visszaemlékezés szerelmére. Megidézi Annát a haja szőkeségével, szeme kékjével és hangja selymével és ezeket természeti képekkel kapcsolja össze, a különböző évszakokból vett képekkel. (szőke-sárguló búza, szeme kékje-ég, hangja-sóhajtó rét) A vers bővelkedik szóképekben (hangja selyme -szinesztézia).

Anna örök: (múlt idő) látszólag nyugalomban számba veszi az emlékek elmosódását, viszont a mondatok áthajlása nyugtalanságról árulkodik. Jelen, bizonyítani akarja, hogy Annát elfelejtette, közönyt áraszt, a mondatok fegyelmezettebbé válnak, de aztán a szakasz végén tiltakozásba kezd. Jövő, az emlékek feledhetetlenségét hirdeti, feloldódik az erőltetett nyugalom (és-felsorolás), Anna véglegesen kiszabadul, a költő lelkén szinte szentként jelenik meg, imaként zárul a vers.


Tápai lagzi: a cím és a tartalom közözz ellentét van, a lagzira 2 sor utal csak. A vers alaphangulatát a "brummog a bőgő" sor ismétlődése adja meg. 1. vsz. negatív hanghatások teremtik meg a vers hangulatát, sötét színek a meghatározóak. 2. vsz. a komor paraszti élet bemutatása, nyári munka. 3. vsz. tél, nem csinálnak semmit az emberek. 4.vsz. a lagzi vége az élet vége, vízióvá válik, látja a halált, halotti tor válik a lagziból.