2012. február 16., csütörtök

Magyarország politikája 1936-39 között (A Darányi-, Imrédy-, és a II. Teleki-kormány)

1. Előzmények

- Bethlen-kormány
célja: revízió
kitörés a politikai elszigeteltségből
kisantant felbomlasztása

sikerek: 1922. M.o. belép a Népszövetségbe
1927. magyar-olasz örök barátsági szerződés
1928. magyar-lengyel szerződés


-Gömbös-kormány - fordulat a külpolitikában
célja: revízió, exportpiac szerzése
szerződések, találkozók: 1933. találkozó Hitlerrel (Hitler csak Csehszlovákiával szemben támogatja a revíziót)
1934. diplomáciai kapcsolatfelvétel a Szovjetunióval
1934. római jegyzőkönyvek (Olasz.o. -Ausztria-M.o.) többek között a náci Német.o. megfékezésére irányult

váltás: Olasz.o. Németországhoz közeledik, létrejön a Berlin-Róma tengely (1936.) -> a revízió csak Németország támogatásával tűnt lehetségesnek2. A Darányi-kormány (1936. okt.- 1938. május)

feladata: -megállítani a jobbratolódást belpolitikában
- az egyoldalú németbarát külpolitikán változtasson

Belpolitika
 • betiltja a nemzetiszoc. pártokat (pl. Szálasi pártját)
 • bővíti a felsőház és a kormányzó jogkörét
 • 1938. fegyverkezési terv, az ún. "győri program" (5 év alatt 1 milliárd pengő a hadsereg fejlesztésre) -> az ipari termelés nő -> csökken a munkanélküliség

Külpolitika
 • tárgyalás a kisantanttal
 • lengyelekkel folytat tárgyalásokat
 • olasz-jugoszláv- magyar - lengyel szövetség terve


Fordulat 1938.
előzménye: Darányi és Hitler találkozója
1938. március 12-13. ANSCHLUSS -> csak Németországra számíthatunk a revízió érdekében


Belpolitika
I. zsidótörvény beterjesztése /1938. május 29./
zsidó: az értelmiségi pályákon és az üzleti életben max 20% lehet a zsidók aránya
-parlamenti helyeket ígért a nyilasoknak

Külpolitika: egyértelmű orientáció Németország felé (Olaszország kilép a Népszövetségből, 1937-ben csatlakozik az antikomintern paktumhoz, Anglia és Franciaország gyenge, engedményeket ad Német.o.-nak)
3. Az Imrédy-kormány (1938. május-1939. február)

Imrédy Béla művelt ember, a MNB elnöke
feladata: ugyanaz,mint Darányi Kálmán esetében

Belpolitika
 • Szálasi letartóztatása
 • szociális reformok ígérete (pl. családi pótlék)
 • közszolgálati dolgozók nem lehetnek tagjai szélsőséges szervezetnek

Külpolitika
 • elutasítja a Csehszlovákia elleni katonai akciót
 • 1938. aug. bledi egyezmény - megnemtámadás fejében a kisantant elismeri M.o. fegyverkezési egyenjogúságát

Fordulat 1938. aug.
előzménye: Imrédy Hitlernél tett látogatása

Belpolitika
 • diktatórikus törekvések- pl. rendeletekkel akar kormányozni
 • új kormányprogramja: "csodálatos forradalom"
 • sajtó megrendszabályozása (lapok betiltása)
 • II. zsidótörvény 1939. májusban hirdették ki
  zsidó az aki, az izraelita hitfelekezethez tartozik, akinek szülei, valamint nagyszülei közül legalább 2 zsidó vallási zsidó az is , aki vegyesházasságból született (FAJI ALAPÚ MEGHATÁROZÁS) , értelmiségi pályán 6%, magánvállalatok 12%
  egy pártokon felüli jobboldali mozgalmat szervez a NEP ellenében: Magyar Élet Mozgalom
 • engedélyezte a VOLKSBUND (M.o-i Németek Népi Szövetsége) megalakulását -náci eszméket hirdetett
Külpolitika: 1938. nov. 2. I. bécsi döntés (Német.o, Olasz.o.) Magyarországhoz visszakerült a Felvidék déli része (kb. 12 ezer négyzetkm 86°magyar)

Lemondatása: az ellenzék olyan iratokat ásott elő, amely Imrédy zsidó származását bizonyították, Horthy is csalódott politikájában4. A Teleki-kormány (1939. február- 1941. április 3.)

célja: a szélsőséges erők visszaszorítása és a békés revízió -fegyveres semlegesség

Belpolitika:
 • Szálasi pártját betiltják, több nyilas vezetőt internálnak (az 1939-es választásokon a nyilas pártok 49(!!) mandátumot szereztek)
 • újjászervezi a kormánypártot: Magyar Élet Pártja (Imrédy korábbi mozgalmának követeléseit beépíti az új párt mozgalmába)
 • a korábban tárgyalt II. zsidótörvény elfogadása
Külpolitika:
 • újabb revíziós siker: 1939. márc.15. -a magyar hadsereg német jóváhagyással megkezdte Kárpátalja megszállását (12 ezer négyezetkm, 10% magyar lakos)
 • Teleki jelezte Hitlernek, hogy a Lengyel.o. elleni hadműveletben nem kíván részt venni
 • 1939. febr. M.o. csatlakozik az antikomintern paktumhoz
 • 1939. ápr. M.o. kilép a Népszövetségből