2012. február 10., péntek

A világgazdasági válság hatása Magyarországon (Bethlen bukása)

1. Gazdasági válság a mezőgazdaságban jelentkezik, zuhannak a gabona árak, nincs piac, nincs export lehetőség.
  • 1929-30-ban eléri az ipart is a válság
  • 1931-ben pénzügyi és hitelválság
  • a legkisebb veszteség a könnyűipart éri, sőt még fejlődést is mutatott, hiszen a védővámok miatt növelhette a termelést
2. A válság következményei
  • munkanélküliség /parasztság, munkásság, kiskereskedő és kisiparos -> kispolgárok, a fiatal értelmiségiek nem kapnak munkát/, a középosztályban is jelen van, de őket nem sújtja annyira
  • sztrájkok, tüntetések: legnagyobb tüntetés 1930. szeptember 1.
  • ellenzéki pártok, szélsőséges ártok megjelenése, megerősödése, kisgazdapárt MSZDP, KMP-szélsőbal, szélsőjobb- Kaszáskeresztesek
  • a kormányon belül kiéleződnek az ellentétek, csökken a kormány támogatottsága

3. Kísérlet a válság megoldására

Bethlen koncepciója: az állam beavatkozásával könnyíteni a gazdaság helyzetén
a) 1931. aug. lemond Bethlen , nem tudta megoldani a válságot
b) Károlyi Gyula kormánya (1931-32)
koncepció: takarékosság -> fizetéscsökkentés , adóemelés
-> tovább mélyül a válság