2012. április 11., szerda

20. A kommunista fordulat

1. A diktatúra lépésének kiépítése

  • a kisgazdák ellen indított összeesküvési perek (1947)
  • Nagy Ferenc lemondatása (-> m.e. Dinnyés Lajos kerül helyére)
  • 1947. aug. "kékcédulás" választások / választási csalással a Magyar Kommunista párt nyer 22,3 %, de ! a Kisgazdák így is 3.-dikok lettek) -> koalícióra van szükség, hogy kormányt alakítsanak
  • ellenzéki vezetők emigrációba kényszerítése
  • 1947-től nagy arányú államosítások kezdődnek (szinte mindenre kiterjed)
  • 1948. Tildy Zoltán lemondatják , Szakasits Árpád kerül a helyére (szoc.dem. aki együtt működött a kommunistákkal )

1948. nyarán a kommunista párt és a szoc.dem. párt egyesül és megalakul a Magyar Dolgozók Pártja (MDP)
új főtitkár : Rákosi Mátyás
-> létrejön a proletárdiktatúra

vezérkar: Rákosi Mátyás
Gerő Ernő (gazdasági)
Farkas Mihály (honvédelmi, koncepciós perek)
Révai József (kultúrpolitika irányítója)

1948. ÁVH létrejön (Államvédelmi Hatóság) Péter Gábor vezetésével
1949. Magyar Függetlenségi Népfront létrejön, a megmaradt pártoknak ide be kellett lépni, összeolvasztották őket pl. Kisgazdapárt, Parasztpárt
-választásokon ezentúl közös Népfront jelöltek indulnak2. A fordulat éve 1949. május

-megtartják az egypárti választást, a kommunisták győznek, a szavazatok 96%-át szerzik meg

cél:
  • parlamenti demokrácia helyett -> pártállam létrehozása
  • legfontosabb tisztségek a párt kezében vannak (párt= állam)
  • egy szovjet típusú diktatórikus szocializmus kiépítése kezdődik
  • a párton belül is megkezdődnek a tisztogatások pl. Rajk László pere és kivégzése és Kádár János letartóztatása