2012. április 11., szerda

Magyarország a II. Világháború után a kommunista fordulatig 1947.

1. Az újjászületés kezdetei

1944. dec. a debreceni református kollégiumban összeül az első ideiglenes Nemzetgyűlés
dec. 22. megalakul az ideiglenes kormány , vezetője: Dálnoki Miklós Béla vezérezredes


2. A kormány lépései

1945. jan. fegyverszüneti megállapodás a szovjetekkel: trianoni béke határai és 300 millió dolláros jóvátétel
SZEB - Szövetséges Ellenőrző Bizottság: szerződés betartása létrejön, valójában mindent felügyelt
-a háborús bűnösök felelősségre vonása

1945-50 60 ezer ügyet vizsgáltak ki, a halálos ítélet kevés volt
477/ 189 hajtanak végre pl. Bárdossy László, Sztójay, Imrédy

1945. március földosztás , 100 holdnál nagyobb nagybirtokok és egyházi birtokok felosztása, 5 holdat kapnak átlagosan amit sok embernek osztanak szét (Nagy Imre- földművelés ügyi miniszter)

-új választójogi törvény megszavazása, általános titkos választójogot kap, minden 20 éven felüli magyar állampolgár (szélsőjobb és a németek nem kapnak szavazati jogot)

Választások
1945. nov. a Kisgazdapárt 57 %-ot szerez, viszont nagy koalíció alakul, ebben benne vannak a kommunisták is.
nov. 15. Tildy Zoltán lesz a miniszterelnök -> elismeri az USA és Anglia is

1946. feb.1. Köztársaság kikiáltása
köztársasági elnök: Tildy Zoltán
miniszterelnök: Nagy Ferenc (kisgazda)


3. Az új kormány intézkedései

1946. aug. 1. Pengő helyett -> Forint bevezetése (gazdasági stabilizáció)
-megindul a németek kitelepítése 1945-47 ; (200-220 ezer) " kollektív bűnösség"

1947. feb. 10. párizsi békeszerződés
-trianoni béke határai mögé szorítja vissza Magyarországot + 3 falu átadása Csehszlovákiának
-hiányzik a kisebbségi jogok védelme
- hivatalos a szovjet csapatok itt állomásozása

Intézkedések: megindulnak az államosítások (bankok, gyárak) 3 éves terv

A legnagyobb ellenségük a Kisgazdapárt volt.
Politikai pereket indítanak ellenük, azzal vádolják őket, hogy a köztársaság ellen összeesküvést szőttek.
Sokat letartóztatnak, mások önként kilépnek a pártból.
Végül Nagy Ferencet lemondatják.