2011. január 15., szombat

Petőfi tájköltészete

A romantikában kedvelt téma a táj, de inkább a vadregényes, embertől elzárt, sziklás, patakokkal szabdalt hegyvidék a kedvelt. Petőfi azonban az Alföld költője.
A költő és a téma egymásra talált. Tárgyával érzelmileg azonosul, ez teszi különlegessé a verseket. Nála a táj, a szabadság, a kotlátlanság, a hazaszeretet jelképévé válik.
Részletgazdag, hitelesség jellemzi a verseket, pedig a legtöbbet emlékezetből írta.
Jellemi még a perspektíva váltások gyakorisága. Bensőséges, intim tájélmény ez.
  • Az Alföld
  • Kiskunság
  • Szülőföldemen