2011. június 9., csütörtök

2011/ 2012 tételsor: Magyar irodalom

Életképek:


1. Petőfi Sándor forradalmi- és látomásköltészete

2. Arany János balladái

3. Ady Endre szerelmi költészete

4. Babits Mihály: A prófétaszerep vállalása

5. Kosztolányi Dezső: Szegény kisgyerek panaszai

6. József Attila kései költészete


Portrék

7. Berzsenyi Dániel ódái

8. Csáth Géza novellisztikája

9. Mikszáth Kálmán Tót atyafiak, és a Jó palócok című kötet bemutatása

10. Radnóti Miklós idill és tragikumLátásmódok

11. Madách Imre: Az ember tragédiája

12. Az emigrációs lét és tudat megjelenése Márai Sándor műveiben (Halotti beszéd című mű elemzése)

13. Örkény István egypercesek


Kortárs irodalom

14. Faludy György


Világirodalom

15. Biblia

16. Franz Kafka novellisztikája


Színház és drámatörténet

17. Shakespeare és reneszánszkori dráma- és színjátszás

18. Szophoklész Antigoné


Az irodalom határterületei

19. Az irodalom filmen


Regionális kultúra

20. Kávéházai élet a századfordulón