2011. június 9., csütörtök

2011/2012 tételsor: magyar nyelv

Ember és nyelv

1. A nyelv, mint jelrendszer
2. A beszéd, mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói


Kommunikáció

3. A kommunikáció tényezői és funkciói
4. A nem nyelvi kifejezőeszközök a kommunikációban


A magyar nyelv története

5. Magyar nyelvemlékeink
6. A magyar nyelvtörténet korszakai
7. A nyelvújítás


Nyelv és társadalom

8. A társadalmi és területi nyelvváltozatok és norma
9. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai, és hatáskeltő eszközei
10. A magyar helyesírási alapelvei
11. A magyar nyelv hangszere
12. A mondat szerkesztettség és mondalitás szerint
13. Szóalkotás lehetőségei: szóképzés, szóösszetétel, egyéb szóalkotási módok.


A szöveg

14. A szöveg szóban és írásban
15. A továbbtanulás, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl.: kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, hozzászólás)


A retorika alapjai

16. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedési kritériumai
17. A retorika, mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben

Stílus és jelentés

18. A tudományos stílusréteg
19. A hivatalos stílusréteg
20. Képszerűség elemei