2011. szeptember 13., kedd

1848-as áprilisi törvények

31 cikkelyből állt

A törvények változást hoztak a társadalmi és a politikai életben egyaránt.
eltörölték az ősiség törvényét
  • jobbágyfelszabadítás állami kárpótlással (kötelező örökváltság, megszűnik a földesúr és a jobbágy közötti kapcsolat)
  • közteherviselés
  • a változások megteremtik a polgári fejlődés lehetőségét
  • új választójogi rendszer, megszünteti a származási különbségeket, politikai jogok tekintetében (a lakosság 7-9%-a szavazhatott) (nem szavazhattak: nők, gyerekek, zsellérek, gyámság alatt lévők)
  • parlamentnek felelős kormány, független a Habsburgoktól , népképviseleti országgyűlés évente Pesten
Magyarország personál unión alapuló állam.
  • cenzúra eltörlése, sajtó szabadság
  • Erdéllyel unió és a határőrvidékkel


Hiányosságok
-a lakosság 46%-a magyar, 54% nemzetiség,
-a nemzetiségiek nem kaptak kollektív jogokat, sem területi autonómiát (önállóságot) /1848 július gyűléseket tartanak, mozgolódnak/
-jobbágykérdés, a jobbágyok 60%-a zsellér -> föld nélküli, nem is kapnak földet
40%-a telkes jobbágy