2011. november 18., péntek

Móricz: Barbárok c. novella

Kései novellái egyike, egyik legnagyobb hatású művének tartják.

Téma: Bodri juhász és fiának meggyilkolása és a bűnösök leleplezése.
A rideg pásztorok életének bemutatása.

Szerkezeti felépítése: 3 részből áll

1. A gyilkosság
2. A keresés
3. Az ítélet (A bíróságon)


1. A gyilkosság

Expozíció: megérkeznek Bodri juhászhoz az idegenek
Bonyodalom: az idegenek meg akarják szerezni a juhász (ürügy) szíját (ok- 300 juh)
Tetőpont: a brutális, kíméletlen gyilkosság
Megoldás: eltemetik a holttesteket és felette vacsoráznak

Párbeszédekből építi fel az író a művet, feleleveníti a régies nyelvet, tájszólást. Pár óra leforgása alatt történik ez.


2. A keresés

Expozíció: a feleség családja keresésére indul
Bonyodalom: nem találja őket
Tetőpont: megtalálja az elásott szeretteit
Megoldás: elmegy Szegedre,hogy bejelentse a gyilkosságot

Elbeszélésre és párbeszédre épít. A nő vándorlása a népmesei hősökre jellemző motívum.
1 év alatt zajlik le kb.


3. A bíróságon

Expozíció: a vallatáson vagyunk
Bonyodalom: nem akarja a tettét bevallani a veres
Kibontakozás: tagad, a bíró folyton próbálja bűnösségét rá bizonyítani
Tetőpont: meglátja a szíjat és bevallja bűnét
Megoldás: büntetés és a bíró véleménye


Cím értelmezése: Utal a kíméletlen, erőszakos cselekedetre és utal ezekre az emberekre a kultúra alatti , civilizálatlan, babonákkal átszőtt világára.


A bíró utolsó szava "barbárok" érzelemmentes, tényszerű megállapítás, ezzel a juhászokra kirótt ítélettel nem változtatja meg az egész rendszert, minden marad a régiben.


Jelképes tárgy a szíj.
1. részben ürügy és a gyilkosság egyik segédeszköze.
2. részben az azonosítás eszköze.
3. részben a meggyőzés eszköze.

Körtefa, ott ettek alatta az első részben, az asszony alatta pihen le a második részben, népmesei motívum.

Balladai vonások: a szaggatott tömör párbeszédek, színkontraszt a nő alakjánál, fekete-fehér.

Ebben a világban sem romlott mindenki, pl. Bodri juhász.

Az elbeszélő kívülállóként van jelen, az olvasóra bízza az ítélkezést.