2011. november 18., péntek

Tudományos stílus

Fogalma: a tudományos művek jellemző írásbeli vagy szóbeli nyelvhasználata

szintjei :
  • szakmai szövegek pl. tudományos értekezések, esszék, szakmai viták
  • tudományos ismeretterjesztés különböző formái pl. folyóiratok ismeretterjesztő cikke, Tv előadások, iskolai feleletek, tanári magyarázat

jellemzői:
  • nyelvhasználatára az igényesség jellemző
  • szóhasználata pontosan körülhatárolt jelentéssel bír, szakszavak
  • kijelentő mondatok (mondat modalitása)
  • mondatok szerkezete: teljes szerkezetű, összetett mondatok, a mellérendelések közül a magyarázó és a következtető jellemző
  • szórend: áttekinthető, világos legyen
  • szövegszerkesztés: áttekinthető tagolás, (utalás, ábrák, diagram, kiemelés)
A kommunikáció tényezői közül a valóságnak van a legnagyobb szerepe itt , hiszen erről akarunk pontosan és érthetően beszámolni.