2011. december 17., szombat

Történelem tételek (szóbeli és írásbeli)

1. A Nagy földrajzi felfedezések és következményei
2. Mátyás politikája (bel- és külpolitika, gazdaság ,kultúra)
3. A felvilágosult abszolutizmus, Mária Terézia és II. József
4. Az első ipari forradalom és következményei
5. Az áprilisi törvények
6 A reformkor fő törekvései, Széchenyi és Kossuth programja
7. A szabadságharc vereségéhez vezető út és a szabadságharc leverése
8.A kiegyezéshez vezető út és a dualista állam működése (Tisza Kálmán)
9. Gazdaság és társadalom a dualizmus idején
10. Német egység létrejötte
11. Az I. Világháborúhoz vezető okok, előzmények (Balkán forrongása, szövetségek alakulása)
12. Az I. Világháború eseményei