2012. január 30., hétfő

Babits Mihály élete "poeta doctus" /tudós költő/


 • Szekszárd: Babits szülővárosa, 1883. nov. 26-án született
 • Budapest, Pécs: elemi iskoláinak színhelye volt, Bp-en: bölcsészkar magyar-latin szak, Pécs: gimnázium
 • Baja, Szeged, Fogaras, Újpest, Budapest: Tanári pályájának állomásai, a legtermékenyebb éve /költőileg/ a fogarasi 3 év volt, utált Fogarason lenni, Újpesten a Könyves Kálmán gimnáziumban tanított
 • Háború, forradalom: szívműködési rendellenessége miatt felmentik a katonai szolgálat alól
 • Tanner Ilona: Babits felesége, írói álnévként Kazinczy feleségének nevét, a Török Sophie-t választotta
 • Baumgarten Ferenc: Egy magyar származású, de Németországban élő esztéta, aki végrendeletében egy alapítványt hozott létre. A Baumgarten-díj kurátora /döntnöke Babits Mihály lett.
 • Nyugat: A Nyugat c. folyóiratnak egészen haláláig a szerkesztője volt.
 • Kurátorsága és a szerkesztői állás hozzájárult ahhoz, hogy Babits a kor irodalmi vezéregyéniségévé váljon.
 • San Remo-díj: 1940-ben vehette át az olasz állam kitüntetését Dante- fordításáért
 • 1941. augusztus 4.: Babits halálának időpontja. Gégerákban halt meg Budapesten.


verseskötetei:

 • Levelek Iris koszorújából (1909)
 • Herceg,hátha megjön a tél is ! (1911)
 • Recitatív (1916)
 • A nyugtalanság völgye (1920)
 • Sziget és tenger (1925)
 • Az istenek halnak, az ember él (1929)
 • Versenyt az esztendőkkel (1933)

Prózai művei:

 • A gólyakalifa (1913)
 • Timár Virgil fia (1922)-> lélektani regény
 • Kártyavár (1923) családregény
 • Halálfiai (1927) családregény
 • Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom (1933) utópia
 • Hatholdas rózsakert (1933) -> novelláskötet


Mely kötetek jellemzik s tanulmányíró Babitsot?

 • Petőfi és Arany (1910)
 • Az ifjú Vörösmarty (1911)
 • A férfi Vörösmarty (1911)
 • Tanulmány Adyról (1920)
 • Az európai irodalom története (1936)
 • Jónás könyve (1940)

Műfordításai:

 • lefordította Shakespeare egy kései darabját: A vihar-t (1916)
 • Pávatollak /műfordítás-kötetének címe/ (1920)
 • lefordította Szophoklésztól az Oidipus király-t (1942)
 • Az Isteni Színjáték lefordítása volt fordítói munkásságának a megkoronázása. A teljes Színjátékot sem Babits előtt sem utána nem fordította le senki magyarra.
http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Babits.htm