2012. január 27., péntek

Fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek kialakulása

1. Olaszország

 • Fr.o Szerb-Horvát- Szlovén Királyság megerősíti
 • az olasz gazdaság kimerült
 • nyomor
 • Délen földfoglalás
 • Északon gyárfoglalások
 • egymást követő kormányok nem tudtak úrrá lenni a helyzeten
 • Fiumét az olasz nacionalisták önkényesen elfoglalták 1923, Korfut, 1927. Albániát, 1935-37. Etiópiát

2. A fasiszták hatalomra kerülése

1921. kommunista párt ↔ Nemzeti Fasiszta párt szélsőjobb (szocialista) Mussolini /kisemberek felkarolása, nemzeti felemelkedés, felfegyverzett félkatonai csoport a feketeingesek/

- Rómába menetelés → „fasiszta forradalom” → 1922. okt. Mussolinit a király miniszterelnöknek nevez ki


3. Fasizmus

a) eredetileg Mussolini mozgalmát jelentette a '20-as években, szélsőjobboldali diktatórikus mozgalom ill. hatalmi rendszer


b) ideológia

 • vezérelv (ducse)
 • szembenállás a polgári demokráciával
 • kommunizmus ellenesség

NACIONALIZMUS: a nemzeti közösséget faji közösségként határozza meg, ebből kizár más népeket

SOVINIZMUS: szélsőséges nacionalizmus, amely a nemzeti felsőbbrendűséget hirdeti és más népek ellen gyűlöletet szít

szociális demagógia (népbutítás)

ETATIZMUS: mindenek előtt az állam, az állam teljhatalma


c)

 • a hatalom gyakorlás sajátos módját
 • jogállam felszámolása
 • a fasiszta párt és az állam összefonódását


4. Fasiszta állam

Mussolini

 • felszámolta az alkotmányosságot
 • a parlamentet
 • a pártokat
 • a szabad sajtót
 • államosítások
 • állami ellenőrzés alá vonták a szakszervezeteket → KORPORÁCIÓS RENDSZER
 • erőszakos rendfenntartás

 • fejlesztette a gazdaságot
 • kiterjesztette széles néprétegre az állami gondoskodást
 • utak, csatornák, lakások, épületek, mocsárcsapolás
 • munkanélküliség legyőzése, közmunkák
 • megtöri a maffiát

TOTÁLIS DIKTATÚRA: az élet minden területén és a gazdaságban megjelenő diktatúra

PÁRTÁLLAMI RENDSZER: az állam és a párt összefonódik.


1929. Lateráni egyezmény

 • konkordátumot kötött a pápasággal
 • elismeri a Vatikán függetlenségét
 • államvallássá nyilvánítja a katolikus vallást