2012. január 12., csütörtök

Forradalmak (a világháború alatt)

Orosz forradalom

1917 a forradalom megdöntötte a cárizmust
előzménye: gyenge gazdaság, nyomor, társadalmi feszültségek
-> ideiglenes kormány: alkotmányt követel
támogatói (parasztpártiak) Kereszkij
mensevikek (szoc.dem.) <-> bolsevikok, Lenin
szovjetek (tanácsok): ellátják a helyi irányítást (eszer-mensevikek) -> KETTŐS hatalom

A kormány törvényben biztosította a polgári szabadságjogokat, de nem kötött békét, s a földosztást is csak tervbe vette.

->a BOLSEVIKOK kihasználják ezt a helyzetet: Béke és Föld a jelszavuk

1917. átveszik a hatalmat, azonnali kilépés a háborúból, földosztás, új hatalmi szerv : Népbiztosok Tanácsa (Lenin) -> proletárdiktatúra (kommunista pártok)

->POLGÁRHÁBORÚ -> BOLSEVIK GYŐZELEM

1918 és 1922 között polgárháború. A bolsevikokat és a jobboldali régi rend hívei közt. 2. Intervenció (az antant)

1922-ben megalakul a SZOVJETUNIÓ.


Német forradalom
  • gazdaságilag kimerült
  • társadalmi feszültségek éleződnek
  • 1918. aug. 8. elvesztették a háborút
  • berlini forradalom -> lemond a császár -> kikiáltják a köztársaságot
  • a szoc. dem. megvédték a demokráciát
  • leverték a berlini kommunista felkelést, majd a bajor tanácsköztársaságot