2012. április 3., kedd

A két pólusú világ kialakulása

http://bestbuydoc.com/hu/doc-file/7219/hidegh%C3%A1bor%C3%BA-szakaszai.html

Kétpólusú világ kialakulása
Ny-i tömb (kapitalista) K- i tömb (szocialista szovjet zóna)
-eleinte kommunista pártok befolyása, majd a polgári pártok térhódítása


Jelszava: „ nép demokrácia” eleinte polgári pártok, majd kommunizmus befolyása
„dominó elv”: egy országban kibontakozó kommunista forradalom magával ránthatja a többi országot is, ezt kell megakadályozni
-nem tűr beleszólást saját ügyeibe, igyekszik támogatni más országokban a kommunista hatalomátvételt (Görög.o.)
1946. márc. Churchill fultoni beszéde (vasfüggöny ereszkedik Európára)
1947. szept. „két tábor elmélete” Ny és K szembenállása, magukat béketábornak nevezik
1947. eleje TRUMAN- elv, hivatalos szakítás feltartóztatás politikája, katonai és politikai segítséget ígér azoknak az országoknak, amelynek függetlenségét a kommunizmus veszélyezteti
- a szovjetek elutasították a MARSHALL-tervet és a tömb K-i államainak sem engedte elfogadni
1947. június MARSHALL-TERV; gazdasági segély Ny-Európának 10 milliárd dollár (90% segély , 10% kölcsön)
KGST 1949.jan. (Kölcsönös gazdasági segítségnyújtás tanácsa)
OECC 1948. ápr. a segély szétosztása létrejövő szervezet, a közös piac elődje
1955. máj. varsói szerződés
1949. ápr. NATO létrehozása, katonai szövetség, É-Atlanti szerződés

NSZK : amerikai +fr. + angol

NDK: szovjet zóna