2012. április 3., kedd

Nemzetközi viszonyok a II. Világháború után

A két pólusú világ

USA: gazdasági-, politikai- , katonai nagyhatalom
Szovjetunió: politikai és katonai nagyhatalom

célja: befolyási övezet létrehozása K-Közép Európában és a kommunista pártok hatalomra juttatása (ez ellenkezik a jaltai elvekkel)
  • a korábbi nagyhatalmak kimerültek a háborúban (Fr.o. és Anglia), Német.o. romokbanENSZ megalakulása

előzménye: Népszövetség, 1942. Egyesült Nemzetek delegációja, teheráni és jaltai konferencia
1945. jún. San Fransisco, elfogadják az ENSZ alapokmányát és véglegesítik (51 tag) okt. 24. lép hatályba

célja: a béke megőrzése és fenntartása, a konfliktusok diplomáciai úton való rendezése, az emberi jogok tiszteletben tartása, a faji megkülönböztetés elvetése , a globális problémák megoldása pl. éhezés

Szervezeti felépítése

  • közgyűlés: évente ülésezik, ajánlatot tehet, székhelye- New York
  • Biztonsági Tanács: döntései kötelezőek minden országra
  • 5 állandó tag, vétójoggal rendelkezik: USA, Szovjetunió, Anglia, Fr.o., Kína (és 10 nem állandó tag)
  • Nemzetközi Bíróság (15 bíró): nemzetek közt közvetít, nem egyének közt
  • Főtitkárság: vezetője a főtitkár ( 5 évre szól)
  • Gazdasági és Szociális tanács
  • Gyámsági tanács: a volt gyarmati területek felügyelete pl. Csendes-óceánnál
  • ENSZ haderő
  • ENSZ külön szervezetek: FAO, WHO, UNESCO, IMF