2012. június 4., hétfő

2. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói

- az egyes ember beszédtevékenységének alapja a nyelv
- a felhasznált nyelvi jelek:

 • a beszélő szándéka szerint jelölnek valamit
 • a hallgató számára felidéznek valamit

- a nyelv :

 • a beszéd alapja
 • eszközkészlete: a kommunikációt szolgáló jel - és jelrendszer
 • a társadalom alkotása
 • független az egyéntől
 • passzív
 • hagyományos

- a beszéd:

 • a nyelv alkalmazása
 • a nyelv használata: mindig egyéni
 • függ az egyéntől
 • aktív
 • aktuális

- A beszéd a kommunikáció egyik formája, olyan sajátos cselekvésforma, amely az embereke kapcsolattartását szolgálja. Minden mondat cselekedet. A legtöbb mondattal a beszélő cselekszik.
- Funkciói lehetnek: közlő vagy ábrázoló, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolattartó, poétikai, metanyelvi