2012. augusztus 12., vasárnap

12. A mondat szerkesztettség és modalitás szerint

a) A mondat modalitása: 


  • A mondatfajtákban más-más kommunikációs szándék fejeződik ki, így öt mondatfajtát különböztetünk meg: 
    • kijelentő: (mondatvégi írásjele: . ) gondolati tartalom jut benne kifejezésre, közlési szándékkal.
    • kérdő: ( ? ) a partnert szóbeli reagálásra, feleletre ösztönzi.
    • óhajtó: ( ! ) akaratot, kívánságot fejez ki, de a megvalósítás szándéka nélkül.
    • felkiáltó: ( ! ) érzelemkifejezés a célja.
    • felszólító: ( ! )felhívás, akarat közlése, ami végrehajtásra ösztönöz. 


b) A mondat szerkezete:

1. tagolatlan
2. tagolt

  • hiányos 
  • teljes
    • egyszerű ( tő- és bővített)
    • összetett (alárendelő és mellérendelő) /magyarázó, következtető, kapcsolatos, ellentétes/