2012. augusztus 12., vasárnap

12. A mondat szerkesztettség és modalitás szerint

a) A mondat modalitása: 


 • A mondatfajtákban más-más kommunikációs szándék fejeződik ki, így öt mondatfajtát különböztetünk meg: 
  • kijelentő: (mondatvégi írásjele: . ) gondolati tartalom jut benne kifejezésre, közlési szándékkal.
  • kérdő: ( ? ) a partnert szóbeli reagálásra, feleletre ösztönzi.
  • óhajtó: ( ! ) akaratot, kívánságot fejez ki, de a megvalósítás szándéka nélkül.
  • felkiáltó: ( ! ) érzelemkifejezés a célja.
  • felszólító: ( ! )felhívás, akarat közlése, ami végrehajtásra ösztönöz. 


b) A mondat szerkezete:

1. tagolatlan
2. tagolt

 • hiányos 
 • teljes
  • egyszerű ( tő- és bővített)
  • összetett (alárendelő és mellérendelő) /magyarázó, következtető, kapcsolatos, ellentétes/