2012. augusztus 12., vasárnap

16. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedési kritériumai (retorika alapja)

-A nyilvános beszéd sikere legfőképpen attól függ, milyen a szónok személyisége, milyenek az ismeretei abban a témakörben ,amelyről elmondja gondolatait.

- A nyilvános beszéd alkalmával a beszélőnek úgy kell megfogalmaznia a gondolatait, hogy a hallgatók könnyen megérthessék , figyelembe kell vennie partnereinek ismereteit, és tekintettel kell lennie arra is, kik előtt, mikor és hol szólal meg.

- A jó szónok tulajdonságai:

 • tisztességes
 • találékony
 • jó szerkesztőkészséggel bír
 • van stílusérzéke
 • jó az emlékezőtehetsége
 • jó előadó
 • kommunikatív
 • képes a hallgatósággal való azonosulásra
 • alapos tudással rendelkezik


-A szónok feladatai:

 • anyaggyűjtés
 • az anyag elrendezése
 • a szöveg megfogalmazása, kidolgozása
 • az előadásmód megtervezése
 • a szöveg emlékezetbe vésése
 • a szöveg előadása


- Az előadásban fontos szerepe van az élőbeszéd zenei kifejezőeszközeinek (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, szünetek) és nem nyelvi kifejezőeszközöknek (mimika, gesztusok, testtartás).

- A jó szónok értelmünkre és érzelmünkre egyaránt hat.

- Az érzelmi hatáskeltés eszközei: megszólítások, idézetek, hatásos kezdés és befejezés.