2012. április 13., péntek

Szóbeli vizsga témakörei történelemből

1. A római köztársaság válsága

2. A magyar állam alapítása: Géza és István

3. A középkori uradalom élete, a feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői

4. Az Aranybulla és a tatárjárás

5. Károly Róbert uralkodása és gazdasági intézkedései

6. Mátyás uralkodása és külpolitikája

7. A feudális magyar állam bukása: a mohácsi vész és az ország három részre szakadása

8. A nagy földrajzi felfedezések és következményei

9. Magyarországi reformáció és katolikus megújulás (XVI. és XVII. század reformáció)

10. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon: Mária Terézia és II. József

11. Az első ipari forradalom és következményei

12. A reformkor fő törekvései, Széchenyi és Kossuth programja

13. A kiegyezéshez vezető út és a dualista állam működése

14. Német egység

15. Az I. világháború és a Versailles-i békék

16. Bethlen István miniszterelnöksége (konszolidáció, belpolitika, kormányzati működés)

17. A II. világháború legfontosabb katonai és politikai eseményei

18. Az európai integráció története

19. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

20. Kádár-rendszer szakaszai, jellemzői, mindennapok, életmód