2012. február 5., vasárnap

Magyar felvilágosodás

Magyarországra késve érkezik a felvilágosodás, de jelentős felzárkózás figyelhető meg e téren is.
Mária Terézia és II. József alatt jelentős fejlődésnek indul az ország. Az új törekvések a polgárosodás híján a műveltségre sokat adó főúri családokban, a köznemesség és az értelmiség soraiban találnak visszhangra.
1772. Bessenyei György -Ágis tragédiája c. művének megjelenésétől számítjuk.
1760-ban Mária Terézia Bécsben Magyar Nemzeti Testőrséget állított fel, az idekerülő magyar köznemes ifjak rengeteget olvashattak, tanulhattak, látókörül kitágult. Ide tartozik Bessenyei György, Barcsai Ábrahám, Báróczy Sándor. Sokat tett a felvilágosodás elterjesztéséért, de aztán betiltott szabadkőműves mozgalom.
Fellendült az irodalomi élet, írói csoportok, napi, heti lapok jelennek meg, irodalmi folyóiratok indulnak pl. Magyar Museum, Mindenes Gyűjtemény, Uránia.
A stílusirányzatok közül jelen van a klasszicizmus pl. Bessenyei György, a szentimentalizmus pl. Kármán József és a népies irányzat pl. Fazekas Mihály.
Fontossá válik a magyar nyelv kérdése, hiszen ez az egyetlen dolog ami függetlenné tesz a Habsburg birodalommal szemben.