2012. június 5., kedd

6. A magyar nyelvtörténet korszakai

- Előmagyar kor: a nyelvrokonainkkal való együttélés időszaka
- Ősmagyar kor :

 • Kr.e. 1000-től Kr.u. 896-ig
 • a vándorlás során kezdődött
 • törzsi alapon jöttek létre a nyelvjárások
 • az első idegen nyelvi hatások ekkor érik a magyar nyelvet
 • nyelvemlék nélküli időszak

- Ómagyar kor:

 • 896-tól 1526-ig
 • első írásos nyelvemlékek
 • hiányzott az egységes köz- és irodalmi nyelv 
 • a nyelvi egységtörekvéseket jól mutatják a kézzel írott könyvek, kódexek
 • újabb jövevényszavak megjelenése

- Középmagyar kor:

 • 1526-1772-ig
 • latin nyelv használata a hivatalokban, mindemellett a magyarnyelvűség megerősödése
 • a nyelv egységesülésének folyamata
 • két fő nyelvjárás alakul ki (északkeleti -keleti, nyugati)
 • legjelentősebb nyelvtaníróink: Sylvester János, Szenczi Molnár Albert, Geleji Katona István

- Újmagyar kor:

 • 1772-től napjainkig
 • német és latin nyelv uralma ellen a nemzeti nyelv jogaiért folyó küzdelem
 • Bessenyei György kulturális programja
 • Kazinczy nyelvújító mozgalma
 • megszilárdulnak az írott, irodalmi nyelvünk fő normatív vonásai
 • Magyar Tudós Társaság megalapítása
 • helyesírási normarendszer kialakítása
 • 1844. a magyar nyelv hivatalos államnyelvvé tétele
 • elkezdődik a magyar nyelv tudományos kutatása, megindul a nyelvművelés