2012. június 5., kedd

7. A nyelvújítás

- Nyelvújítás szűkebb értelemben: a 18. sz. végső és a 19. sz. első harmadában végbemenő nyelvi mozgalom Magyarországon
- ortológia (nyelvi hagyományokhoz való ragaszkodás) -><- neológia (nyelvújítás)
- főbb állomásai:

 • Kazinczy Ferenc robbantotta ki (Tövisek és virágok 1811) 
 • Mondolat című röpirat (1813): a nyelvújítókat gúnyolja
 • Felelet a Mondolatra (1815): Kölcsey Ferenc és Szemere Pál 
 • Kazinczy: Ortológus és neológus nálunk és már nemzeteknél

- a nyelvújító mozgalom a magyar nyelvet minden emberi gondolat és érzelem kifejezésére alkalmas eszközzé fejlesztette
- a nyelvújítás szógyarapítás eljárásai:

 • nyelvjárási szavakat tettek köznyelvivé
 • elavult szavakat , régi magyar személyneveket elevenítettek fel
 • idegen szavak önkényes átalakítása, "magyarosítása"
 • szóképzés: új képzőket hoznak létre, régieket felelevenítenek 
 • szóelvonás
 • szóösszetétel 
 • szóösszevonás
 • tükörszavak