2012. január 22., vasárnap

Julius Caesar egyeduralma és Augustus principátusa

1. A triumvirátus tagjai

Pompeius (Hispania → senatushoz fordul)

Crassus (Siria, meghal, felbomlik a triumvirátus)

Julius C. (Gallia és a személyéhez hű hadsereg áll mellette)

Kr.e. 49 Rubicon-folyó Caesar Rómába megy → Pompeius és Caesar harca

Kr.e. 48 Pompeius legyőzése, Egyiptomba menekül ott megölik


2. Egyeduralma

 • örökös diktátorrá választja magát

 • teljhatalma lesz (köztársasági tisztségek, cenzor, néptribunus, consul, főpap)

 • leszámol a köztársasági hagyományokkal

 • földosztás

 • csökkenti a senatus tekintélyét (létszámát 900 főre emeli, provinciabeli településnek római polgárjogot ad)

 • aranydínárt veret

 • adóreformot hajt végre

 • szépítette Rómát

 • megreformálta a naptárt

 • Kr.e. 44 összeesküvést szerveznek ellene Brutus és Crassus és meg is ölik


3. Második triumvirátus

céljuk: Caesar gyilkosait megbüntetni


Antonius (Kelet)

Lepidus (Afrika, de visszavonul a politikától)

Octavianus (Augustus) (Nyugat)

Kr.e. 31. Actium Egyiptom provincia lesz, Kleopátra és Antonius öngyilkos lesz


4. Augustus principátusa (burkolt egyeduralom)

 • princeps (senatus elnöke, ő szavaz először egy kérdésben)
 • ő állította össze a senatust
 • látszólag lemondott hatalmáról, úgy tett, mintha tiszteletből viselné a címeket


Belpolitika

 • rend, nyugalom biztosítása
 • bíróság újjászervezése
 • családvédelmi törvényeket hoz
 • ingyen gabona, cirkuszi játékok

Külpolitika

 • Kr.e. 9. meghódítja Pannóniát
 • befejezi a patríciusok elleni háborút
 • lecsendesíti Hispania és Gallia tartományait
 • nem tagadta meg nyíltan a köztársaságot