2012. január 22., vasárnap

Út az egyeduralom felé

A parasztkérdés megoldatlansága nem csak társadalmi probléma, de a hadseregben is komoly gondot jelentett.

A földjüket vesztett parasztok ugyanis nem tudták magukat fölfegyverezni, így nem volt kötelező a katonáskodás.

Marius néppárti politikus és sikeres hadvezér próbálta orvosolni a helyzetet a vagyontalan római polgárokból zsoldoshadsereget hoz létre. Felszerelést és kiképzést is kapnak. Szolgálatuk után (16 év) pedig colonián (település Rómán kívül) földet ígér.

Az államszervezet válsága

Az egyre növekvő birodalom kormányzására a korábbi államszervezet már nem bizonyult megfelelőnek.

A szövetséges háború (Kr.e. 91-89)
A háborúban a szövetségesek is megkapják a római polgárjogot, így kialakul az egységes Itália.


Sulla diktatúrája (Kr.e. 83-79)

 • a senátori rendhez tartozik, a néppárti Marius nagy ellensége
 • korlátlan időre diktátorrá választatja magát
 • erőszakos eszközökkel akarta megvédeni a köztársaságot, de inkább így tette tönkre
 • hadseregével Róma ellen vonul
A rabszolgák helyzete

 • beszélő szerszámoknak tekintették őket
 • a szakképzettek jártak a legjobban, őket az iparban dolgoztatták
 • sok rabszolga dolgozott a Latifundiumokon (nagybirtok)
 • a legrosszabban a bányák, gályák rabszolgái jártak
 • sajátos helyzetük volt a gladiátoroknak, akik egymással / vadállatokkal küzdöttek a nézők szórakoztatására
 • a polgárháborús helyzet kedvez a rabszolgafelkeléseknek
 • Spartacus-féle rabszolgafelkelés (Kr.e. 73-71)