2012. január 22., vasárnap

A köztársasági Róma

Államszervezete

 • magistratus: a köztársaságot a római polgárok által választott tisztviselő irányította

 • két conzul: az állam élén állt, békében főhatalom, háborúban hadvezér

 • senatus: az ügyeket a vének tanács tagjaival együtt irányították

 • practorok: a conzulok helyettesei hadsereg irányítói, a város rendjére vigyáztak, bíráskodtak

 • diktátor: végveszély esetén nevezték ki, fél évre

 • cenzorok: V. század közepén jön létre ez az intézmény, vagyonbecsléssel foglalkozik


A patríciusok és a plebejusok polgárjogi harca

A plebejusok nehéz gyalogságként nagy számmal részt vesznek Róma hódító háborúiban így a patríciusoknak figyelembe kell venni akaratukat.Küzdelem állomásai:

Kr.e. 494. néptribunusi hivatalt hoznak létre

- vétójog, sérthetetlen

 • 1 évre választották

 • 2 → 10 fő

A plebejus gyűlés választotta.A XII. táblás törvények Kr.e. 451.

 • kezdetben 10 volt

 • meggátolja az önkényes értelmezés lehetőségét

 • a házasságkötést csak Kr.e. 445-től engedélyezték

 • vagyoni különbség figyelembe vétele a büntetésnél

 • védett a magántulajdon

 • nem tettek különbséget plebejus és patrícius között (kivéve házasságkötés)

 • a rabszolgákra más büntetések vonatkoztak

 • jelen van a „szemet szemért , fogat fogért” elv is

 • családon belül az apának adtak nagy hatalmat a törvényekTulliusi alkotmány (Kr.e. 443)

 • A városlakókat vagyoni alapon 5 csoportba sorolták, ez lett az alapja az V. század közepétől működő comitia centuriata (népgyűlésnek).

 • Ezen a népgyűlésen születtek a törvények ,de kihirdetésük szenátusi jóváhagyáshoz kötött, az első vagyoni osztály több csoporttal képviseltette magát és ők adták a lovasságot és a nehéz gyalogságot.

 • A vagyonbecslést a cenzorok végezték.Licinius-Sextius-féle földtörvény (Kr.e. 367)

Szabályozták, hogy egy személy nem kaphat a közföldből (ager publicus) 500 jugerum (230 hold) több földet.Kr.e. 300 papi tisztségek is betölthetők plebejusok által

Kr.e. 326. Adósrabszolgaság eltörlése (a hódítások miatt)

Kr.e. 287. Létrejön a területi alapon szerveződött népgyűlés, az itt hozott törvények senítusi jóváhagyás nélkül is érvényesek.


Új vezetőréteg alakul (nobilitas)

patríciusok és vagyonosabb plebejusok olvadásából jön létre -> nemesség kialakulása