2012. január 22., vasárnap

1. A köztársaság válsága és kísérletek annak megoldására (Gracchusok, Marius, Sulla)

1.Társadalom

nyertesek:

 • lovagrend: kereskedők, adóbérlők, bányabérlők – politikai pályára nem léphettek

 • senatori rend: nagybirtokos arisztokrácia (latifundiumok rabszolgákkal)

vesztesek:

 • parasztok: elvesztik földjüket, felvásárolja a nagybirtokos, háború miatt nem tudta művelni, nem volt lehetősége új technikára, rabszolgákra

 • plebs: lecsúszott föld nélküli parasztok → városba ment a polgárjogából megélni2. Parasztkérdés megoldása

Tiberius Gracchus (Kr.e. 133) néptribunusi funkció

 • Licinius-Sextius-féle földtörvény felújítása, korlátozza a birtokolható föld nagyságát

 • nagybirtokokat kisbirtokká felosztja, tiltotta ezek eladását

 • ellenzi a senatori rend a reformjait, amikor újra néptribunus akar lenni megölik Tiberiust


Caius Gracchus reformkísérlete (Kr.e. 123)

 • folytatni akarja elődje Tiberius reformjait, de nagyobb támogatói bázist akar magának

 • lovagrend (új bérletek, bánya, adó, bíróságok)

 • nép (földet ajánl Karthágóban)

 • szövetségeseknek (polgárjog, Itálián belül meghódított lakosság)

 • több száz hívét megölik, ő öngyilkos leszErősödő belviszály

1)Társadalom: szenátori rend ↔ lovagrend

2) Politikai: potimaták (régi hagyományok) ↔ radikálisabb néppárt

cél: a hatalom megszerzése