2010. december 1., szerda

Igeidők


SIMPLE /EGYSZERŰ/

CONTINUOUS /FOLYAMATOS/

PERFECT /BEFEJEZETT/

PERFECT CONTINUOUS

/FOLYAMATOS BEFEJEZETT/

PRESENT /JELEN/

I’m crazy. I’m not crazy.

I work. I don’t work.

Are you blond? Aren’t you blond?

Where do you work?

Kérdések: do, does, How often?

Használata:

-Szokások, általánosságok.

-Ismétlődő cselekvés.

-Instrukciók adása.

-program, menetrend.

Jellemző időhatározók:

always, often, usualy, generally, every, rarely, sometimes, never, seldom

Jellemző igék: do, does, don’t, here, there

Képzése: Alany+V1

I’m learning now.

He isn’t learning now.

Are you learning now?

Aren’t you learning now?

Kérdések: „to be” alakjai

Használata:

-A beszéd pillanatában /éppen/ történő cselekvés.

-Jövőben, adott időpontban végbemenő cselekvés /naptárba beírható/.

-Bosszantó szokások.

-Szokásostól eltérő cselekvés.

Jellemző időhatározók:

now, at the moment, at present, this week, jövőbeni pontos időpont

Kivételek: akaratunktól független cselekvés /see/, érzelmek /love/.

Képzése: Alany+tu be+Ving

I have already seen this film.

I haven’t seen this film.

I have never seen this film.

Have you ever seen this film?

Kérdések: have, has

Használata:

-Olyan múltbeli cselekvés, amely a jelenre befejeződött és érezhető eredménye van.

-Nem tudjuk a cselekvés időpontját.

-A cselekvés a beszéd időpontjában is tart.

-Már sokszor megtörtént és ismét meg fog történni.

-Előbb megtörténik, mint vártuk.

Jellemző időhatározók:

for, since, ever, never, still, yet, already, have just, until recently, before, long time

Képzése: Alany+have/has+V3 vagy Ved

Ancsi has been learning English for 2 years.

How long has Ancsi been learning English?

Tagadása főként befejezett jelennel történik.

Kérdések: How long? Since when?

Használata:

-A cselekvés a múlt egy ismert vagy ismeretlen pontjából indult, tart a jelenben és folytatódik a jelen után is.

-A cselekvés a jelen előtti pillanatban befejeződött, de addig folyamatosan tartott.

Szituáció magyarázata egy azt kiváltó eseménnyel.

Jellemző időhatározók:

since, for

Kivételek:

Nincs tagadás. Összetett igék, melléknevek, foglalkozások, házasság.

Képzése: Alany+have/has been+Ving

PAST /MÚLT/

I broke the window yesterday.

I didn’t break the window yesterday.

Did he break the window yesterday?

Didn’t you break the window yesterday?

Kérdések: did, How often?

Használata:

-Konkrét időpontban megtörtént dolog.

-Lezárult múltbeli időszak.

-Egyszeri vagy rövid ideig tartó múltbeli cselekvés.

-Mesék, múltbeli történetek elmondása.

Jellemző időhatározók:

Yesterday, last week/month/year, ago, once, in+dátum, the other day

Képzése: Alany+V2

I was working will you called.

I wasn’t working will you called.

Was he working will you called?

Wasn’t he working will you called?


Kérdések: was, were

Használata:

-A múlt egy adott pillanatában, szakaszában történt esemény.

-Párhuzamos múltbeli cselekvések közül a hosszabb ideig tartó.

-Párhuzamosan folyó események.

Jellemző időhatározók:

from… to…, till, untill, all day/night, all the morning, while… and

Kivételek: ugyanazok, mint folyamatos jelenben.

Képzése: Alany+was/were+Ving

They could me from the hospital because they had found my handbag in the garbage.

By the time my woke up the young man had already left the room.

Kérdések: had

Használata:

-Két múltbeli cselekvés közül az előbb történtet, már korábban befejezettet fejezi ki.

-A korábbi cselekvés nem tart folyamatosan.

-Ha visszautalunk egy korábbi /befejezett/ cselekményre.

Jellemző időhatározók:

By the time, when, before, after

Képzése: Alany+had+V3 vagy Ved

By the time Little Red Ridding Hood arrived to the grandmother’s house the wolf had been sleeping in grandma’s bad for 2 hours.

We had been playing tennis for a half on hour when it started raining.

Kérdések: had

Használata:

-A múlt egy korábbi időpontjában kezdődött a cselekvés és folyamatban volt akkor is, amikor egy másik cselekvés bekövetkezett.

-Összetett mondatokban, amikor konkrét időhatározó vagy egyszerű múltban lévő időhatározó tagmondat van.

Jellemző időhatározók:

since, for, when, by the time

Kivételek: ugyanaz, mint folyamatos befejezett jeleben.

Képzése: Alany+had been+Ving