2012. január 18., szerda

Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban, Athén társadalma és politikai intézményei

1. A küzdelmek oka
A gyarmatosítás következtében a démosz gazdasági ereje nő, és így a politikában is befolyást akarnak. A főbb tisztségek azonban az arisztokrácia kezén vannak, viszont gazdasági szerepük csökken.

2. A démosz és az arisztokrácia küzdelme Athénban

a) Dracon archon Kr.e. 621
intézkedései (rákói szigor)

 • a megírt törvényeket írásba foglalták, nem lehetett önkényesen értelmezni
 • az alsó népréteg kérését nem teljesítette: adósrabszolgaság megszüntetése
 • az arisztokrácia érdekeit védte
 • megtiltja a vérbosszút

b) Szolón archon Kr.e. 594 politikai reformokat vezetett be
 • eltörölte az adósrabszolgaságot (arisztokrata létére)
 • a fennálló adósságokat elengedte
 • a lakosságot jövedelmük szerint csoportokra osztotta (nem a származás dönt), ez határozta meg politikai jogaikat és kötelességeiket
 • a legszegényebbek is beleszólhattak a politikai életbe a népgyűlésen (ekklészia), esküdtbíróságon (heliaia)
 • visszaadta az elkobzott földeket
 • létrehozta a bulét, 400-ak tanácsát, amely a népgyűlés előtt tanácskozik


 A vagyoni beosztás egyben katonai beosztás is:      
 • I. Lovasok
 • II. Lovagok
 • III. Hoplita (nehézgyalogos)
 • IV. Könnyűgyalogos (hajók legénysége)
Megteremtette a demokrácia alapjait, amelyben a törvényhozás, bíráskodás, kormányzás a nép kezében volt.


3. Türannisz intézménye: Peisztratosz (zsarnok, de nem volt igazi zsarnok) Kr.e. 560-510
 • A démosz és az arisztokrácia közötti egyensúlyi helyzetet felhasználva egyes politikusok egyeduralmat vezetnek be.
 • Athén zsarnoka vagy türannisza Peiszisztratosz volt (Kr.e. 560-527)
 • Az arisztokráciával szemben a démoszra támaszkodott, intézkedéseivel a démoszt támogatta.
 • A démosz azonban oly mértékben megerősödött, hogy a türanniszok számukra akadállyá váltak.
 • Peiszisztartosz egyik fiát megölik, a másikat száműzik Kr.e. 510-ben.

Fiai: Hippiasz és Hipparkosz - igazi zsarnokok

Peiszisztratosz: Athén első türannosza, Kr.e. 560-527-ig. Hatalma érdekében a démoszt támogatta. Athénben Kr.e. 510-ben elűzték a türannoszokat.

Türannisz: Diktatórikus államforma, nemzetiségi arisztokrácia háttérbe szorulása után jön létre, kezdetben a démoszt szolgálja (Athén, Kr.e. 6. század).
 • egyeduralmat gyakorol, zsarnokoskodik

4. Kleisztenész reformjai (Kr.e. 508)
 • 3 részre osztja Athént: város, tengerparti, belső terület
 • Athéni polgár csak az lehetett , akinek mindkét szülője athéni polgár volt.

Kleiszthenész: Athénben ő hozta létre a területi felosztást, Kr.e. 508-ban. Ez alapján 3 terület volt (városi, tengerparti, belső), melyek mindegyikében 10-10 rész volt, melyek közösen 1-1 phülét alkottak. Ezekből lett a bulé (500 fő).
 • Bulé 500 fős.
 • Bevezette a cserépszavazást a zsarnokság ellen, aki 6000-nél több szavazatot kapott, azt száműzték. Ez volt a demokrácia.
A demokrácia árnyoldalai: 
 • rabszolgatartás
 • politikailag a bevándorlókat megkülönböztették (metoikoszok)
 • a nők nem vehettek részt a társadalmi életben
Athén politikai intézményei
 • ekklészia: népgyűlés (20 év feletti athéni polgárok)
 • héliaia: esküdtbíróság (6000 fő -sorsolással)
 • bulé: 500 -ak tanácsa (előtanácskozó szerv)
 • Areioszpagosz tanácsa: volt arkhónok tanácsa- a végrehajtás, a törvény őrei
 • sztratégosz: katonai tisztség (10 fő)
 • arkhón: legfontosabb hivatali tisztség