2012. január 18., szerda

A polisz születése. A görög gyarmatosítás okai, irányai, gazdasági és társadalmi hatásai

1. Átmenti korszak Kr.e. 12-8.századig
 • a két civilizáció bukása után az irányítás nélkül maradt emberek, kénytelenek saját maguk megszervezni a gazdálkodást
 • a korábbi állami földet sajátjuknak tekintették, ezért az új rendszerben érdekében állt minél többet termelni
 • új államszervezet jön létre: a polisz

Polisz: Városállam, legmagasabb szervezeti egység, a demokráciában.
A tengerpartokhoz közel eső poliszok fejlődése gyorsabb volt. Ezek közé tartozott Athén, a görög világ legjelentősebb polisza.
 • önellátó törvényekkel
 • önellátó gazdasággal
 • önellátó saját hadsereggel
 • kezdetben királyok állnak az élén ->arisztokrata (földbirtokos)
 • a lakosság nagy része köznép un. démosz, parasztokból és kézművesekből állt, később a kereskedők is ide sorolhatók
 • a polisz tagjai a földdel rendelkezők voltak, akik polgárjoggal bírtak
Az athéni társadalom a Kr.e. VIII-VII. században
Démosz: A nép, polgárjoggal rendelkező vagyontalan szabadok a poliszban.


2. Kr.e. 8-7. század gyarmatosítás
 • okai: -túlnépesedés
  -sokan elvesztették földjüket az arisztokraták miatt
  -az adósrabszolgaság elöl menekülés
 • irányai: ÉK- Fekete-tenger
  D- Afrika
  Ny- Itália D-i része, Szicília, Fr.o.
 • A gyarmatok önálló poliszok voltak, de szoros volt a gazdasági kapcsolat az anyavárossal.
 • Hellászba gabonát szállítottak, onnan pedig kézműipari termékeket, élelmiszereket hoztak vissza.
 • A környezetüktől rabszolgákat és nyersanyagokat szereztek be.

A gyarmatosítás vége:
Kr.e. 6. század
 • levezetődik a népesség felesleg
 • nő a poliszok népességeltartó ereje
 • egyéb népek útját állják a további terjeszkedésnek

3. Gazdasági hatás
 • a gabona termesztés helyett-> bor, olajbogyó, zöldség
 • kereskedelem szerepe növekszik -> pénzgazdálkodás fejlődése
 • fejlődik az ipar, nő a kézművestermékek piaca

4. Társadalmi hatás
 • a földet műveltető arisztokrácia súlya csökken
 • kézművesek és kereskedők szerepe nő

A görög gyarmatosítás (Kr. e. 8-7. sz.) következtében a démosz egy rétege meggazdagodott, mert megélénkült az áruforgalom, kereskedelem, piac. Így csökkent az arisztokrácia gazdasági ereje és a későbbiek folyamán belső harcok következtében kialakult egy új berendezkedés, a demokrácia, amely a többség uralmát jelentette a kisebbség felett. Athén a demokrácia mintaállama lett az ókorban.