2012. január 18., szerda

A görögséget összekötő kapocs: a hitvilág

  • emberszerűnek képzelték isteneiket
  • emberi tulajdonságokkal rendelkeztek
  • egy különbség: halhatatlanok
  • politeizmus: többistenhit
  • állami tisztviselők tartottak szertartásokat
  • egységes papság nem alakult ki

  • A görögök isteneik iránti hódolatukat, csodálatukat sportjátékokkal is kifejezték.
  • Olümpiában Zeusz tiszteletére 4 évenként sportversenyeket tartottak.
  • Kr.e. 776. az első feljegyzett eredmény, a görög időszámítás kezdete.
  • A versenyek célja emellett az összetartozás erősítése.