2012. január 18., szerda

Mezopotámia története

1. Sumer bukása után

Kr.e. 2500-612-ig
 • az akkádok Kr.e. 24. században Sarrukin egyesítette Mezopotámiát, Agade lesz a központja
 • a nomád gutik rombadöntötte Agadét
 • Sumer újjászületés Kr.e. 21. században, Úr városa fejlődésnek indul, zikkuratok épülnek (toronytemplom)
 • a nomád amarru népek elpusztítják Úr városát, végleg eltűnik a sumér nép és nyelv
 • Babilon kiemelkedik (Bábel tornya: olyan magasra akarnak építkezni, hogy "elérjék" istent, istennek ez nem tetszik és összezavarja a nyelveket)
 • Kr.e. 18.század megalakul Óbabiloni Birodalom,
 • híres uralkodója: Hammurapi Kr. e. 1700 kb.
 • legyőzik Babilont a hettiták Kr.e. 1600 körül

2. Hammurapi törvényei
 • nem kötelező érvényű előírások voltak
 • védi a tulajdont és az életet
 • kemény büntetések voltak, gyakran halál, de már a pénzzel való megváltás is megjelenik
 • a büntetés kiszabásánál megkülönböztetik a különböző társadalmi csoportokat (szabadok, félszabad, rabszolga)
 • a szövegben már szó van adósrabszolgákról és rabszolgákról is
 • a férfit, családfőt feltétlen tisztelet övezte
 • érvényesül a "szemet szemért, fogat fogért" elv
 • központi témája a tulajdon védelme
 • a törvénypontok leginkább a király, az előkelők és a papság érdekeit védik
 • a legtöbb cikkely a közrendű szabadokkal és a félszabadokkal foglalkozik

Hitvilág: többistenhit
A sumerok földöntúli világa zord, az istenek kiszámíthatatlanok, kegyetlenek és követelőzőek voltak.
3600 földöntúli lényről beszéltek, ennek a magyarázata, hogy eredetileg minden városnak megvolt a maga mindenható istene.