2012. január 18., szerda

India, Kína

India

1.Földrajza
 • Északról hegyek határolják, Délről az Indiai-óceán
 • A folyók mentén öntözéses földművelés lehetséges
 • Földrajzilag nem egységes, ami megnehezítette a politikai egység létrejöttét.
2. (Hol alakul ki a civilizáció?) Az Indus-völgyi civilizáció
 • Az Indus völgyében, létrehozói a dravidák, Kr.e. 3-2 évezred
 • fejlett városi kultúra jellemzi
 • Új építési eszközök.
  -eszközeik elsősorban bronzból készültek
  -kőből és téglából épített városaik voltak pl. Mohendzsodáró, Harappá
  - csatornákon vezették ki a szennyvizet
 • I.e. 18.század lehanyatlik, valószínűleg a természeti környezet változása miatt. A súlypont a Gangesz-vidékére tevődik át.

3. Árják
 • Kr.e. 16. században érkeznek (hódítanak), magukkal hozzák sajátos társadalmukat, amelybe beépülnek az őslakók is. Az idő folyamán az egyes társadalmi rétegek (varnák) megmerevednek a társadalmi csoportok között nincs átjárhatóság.
 • Ez a sajátos megmerevedett társadalmi rendszer a kasztrendszer.

Kasztrendszer:

papok (brahmák) árják (világos bőr, magas orrnyereg)
harcosok (ksatriják)
dolgozók (vaisják)
szolgák (súdrák)
páriák őslakók (sötét bőr, széles orr)
4. Vallások

Mik a brahmanizmus legfontosabb tanai?
 • az újjászületés a földi élet minőségétől függött
 • lélekvándorlás tana (szinte minden indiai vallási irányzatra jellemző)
 • Brahma (a teremtő), Visnu (a megtartó) és Siva (a pusztító) (Siva)

 • Buddha szerint mi okozza az ember szenvedését? (Kr.e. VI. század)
  - Tanításának lényege a vágyakról való lemondás. Nem támogatja a kasztrendszert.

 • Hogyan juthatunk el a Nirvanába?
  -
  önsanyargatással legyőznünk vágyainkat

Buddhizmus: Kr.e. 6. században Gautama Buddha alapította. Vallás, erkölcsi, filozófiai rendszer Ázsiában. Tagadja a brahmanizmust, kasztrendszert, hisz a nirvanában, mely a vágyak elfojtásával érhető el.

Brahmanizmus: India, politeista vallás, mely hisz a kasztrendszerben (Brahma – teremtő, Visnu – fenntartó, Siva – pusztító), lélekvándorlás.5. Birodalmak India területén
 • A nem egységes birodalmat nehéz összefogni. Két próbálkozás Kr.e. 3. század Maurja Birodalom- Asóka király (fénykora) és Kr.u. 4. század Gupta Birodalom- III. Csandragupta
6. Művészet
-védák könyve (irodalom)
Kína

1. Földrajzi adottságok
 • K-ről Csendes-óceán
 • ÉK hegyek veszik körül

2. Hol és mikor alakultak kis az első államok?
 • Kr.e. 3. évezred közepén
 • Huang-ho mentén (Sárga-folyó)

3. Mi a fő növényük, kiviteli cikkeik?
 • rizs
 • porcelán
 • selyem
 • iránytű
 • puskapor
 • gabona

4. Kik, mikor, hogyan hozták létre az egységes birodalmat?
 • Csin Si Huang-ti
 • Kr.e. 3. század
 • megerősíti a központi hatalmat, szigorú törvényeket hoz, belső rendet teremt
 • Nagy Fal

5. Mi vetett véget ennek a korszaknak?
A túlzott szigor következtében kitört felkelések.

6. Miért mondhatjuk, hogy a Han császárok alatt élte Kína a fénykorát?
 • megerősítették a központi hatalmat
 • fejlesztették a mezőgazdaságot ->öntözés, eke
 • kézműipart - > vasolvasztás
 • nagyvárosok jönnek létre : Csangan
7. Mire tanít Konfuciusz és Lao-ce?
 • Konfuciusz: -a hagyományok tisztelete
  -a közösség és az állam szolgálata
 • Lao-ce:- ne harcolj
  -a boldognak vélt ősi múlt felé fordul, elvetve minden változást
  -ne ellenkezz az állammal
  -Tao tö king (Az út és erény könyve) taoizmus
-de jellemző a buddhizmus is


8. Művészet
 • agyaghadsereg
 • Nagy Fal
 • dalok könyve