2012. január 18., szerda

Spárta

A dórok hozták létre meghódítva az itt élő akhájokat.

1. Társadalom

spártai polgárok: egymás között egyenlőségre törekedtek pl. azonos földparcella, vaspénz, egyenlő számú helótával
  • fő feladatuk: katonáskodás
Egymás között belsőegységre törekedtek, mert csak így tudták fenntartani hatalmukat a helóták és a körüllakók felett.
  • Körüllakók:Spárta peremterületén éltek, feladatuk kézművesség, bányászat, végszükség esetén katonáskodás. Háromszor annyian voltak, mint a spártai polgárok, nincs politikai szerepük.
  • Helóták: földművelés, 10-szer annyian ,mint a polgárok, az állam tulajdonát képezték, nem lehetett eladni őket a földhöz tartoztak.
2. Államszervezet


  • két király (egymást ellenőrzi)
  • 5 felügyelő (tényleges irányítók, egy évig lehettek hivatalban, bíráskodtak, rendőri felügyeletet láttak el)
  • vének tanácsa (javaslatot tesz a népgyűlésnek, hogy miről tárgyaljon, 60 év felett választották)
  • apella népgyűlés (korlátozottabb a szerepe, jóváhagyó funkció, a vének tanácsa feloszlathatja)


3. Nevelés és életmód

A nevelés célja: állandó harci készültségre való felkészítés.
Teljesen elfojtották az egyéni, kreatív képességeket.
A spártaiak szerint mindenki a polisznak él.
Az újszülöttekkel az állam rendelkezett.
7 éves korukban elszakították a fiúkat a családjuktól. A hegyekben lévő táborokban éltek. Egy évre egy ruhát kaptak. Lopás miatt az ügyetlenség korbáccsal járt. Írni, olvasni, számolni alig tanultak meg. Egyszerű indulókat, dicsőítő énekeket tanultak.
20 éves koruk után nősülhettek meg, és csak 30 éves korukban élhettek a családjukkal, katonakötelesek voltak 60 éves korukig.

A nőket is igyekeztek felkészíteni, hogy erős legyen szervezetük.