2012. január 18., szerda

Görög hétköznapok, művészetek

1. Lakóházuk
 • vályogtéglából épült egyszintes épület, kevés ablak nyílással
 • szekrény helyett ládákban tartották tárgyaikat
 • a falakra textiliákat tettek, a padlót mozaikok díszítették
 • kedveltek voltak a kerámiák (fekete, vörös alakos)

2. Ruházat
 • mindkét nemnél egyszerű, szövetdarabokból hajtogatták
 • a nők gombokkal, díszekkel tűzdelték
 • ha nem mezítláb jártak, akkor bőrsarut viseltek

3. Színház
 • A bor és a mámor istenének tiszteletére Dionüszosz, előadott szertartásokból alakult ki.
 • Nem csak szórakoztatni, hanem nevelni is akart.
 • maszkok
 • csak férfiak játszottak

4. Építészet
 • elsősorban a középületek építésénél alkottak nagyot: templom, színház
 • kedvelt építészeti alkotóelemük: az oszlop
 • híres szobrászok: Mürón, Pheidiász


5. Görög tudomány
 • A tudományok még nem szakadtak szét, egységben kezelték a bölcselők: politika, természeti jelenségek, művészet, szaktudományok (fizika, történelem).
 • A legfőbb kérdés a világ keletkezése, ezt mitológiailag nem magyarázták , hanem valós választ kerestek, őselemekre hivatkozás (tűz, víz, levegő) világ eredete.
 • Hérakleitosz: minden az ellentétes erők kölcsönhatásának következménye.

Szofisták
 • tudományos élet központja : Athén
 • a politikai éltbe való részvételhez műveltségre volt szükség
 • első hivatásos értelmi réteg a szofisták (bölcsek), fizetség ellenében adták tovább tudásukat a fiataloknak
 • ellentétes gondolkodásokat oktattak
 • mindenről betudták bizonyítani az ellenkezőjét

Szókratész (Kr.e. 469-399)
 • fellépett a szofisták ellen
 • megalapította "van sokkal több örök érvényű érték" pl. szeretet, igazság, szóval nem csak azok amit az ember határoz meg, hanem ami önmagában is létezik
 • bábáskodás (a tudás megszülése)

Platón (Kr.e. 428-348)
 • Szókratész tanítványa volt
 • változik a világ
 • valóságos ideák (idealizmus)
 • ideális állam képe

Arisztotelész (Kr.e. 384-322)
 • Platón tanítványa volt
 • Athénban tudományos műhelyt hozott létre, itt rakták le a szaktudományok alapjait
 • anyagi és szellemi világ valósan létező
 • igazságos egyeduralomban vélte megtalálni az ideális államberendezkedést

6. Történetírás
 • Hérodotosz: görög-perzsa háborúról írt
 • Thuküdidész: athéni sztratégosz, a peloponészoszi háborúról írt, s városa hanyatlásáról