2010. december 2., csütörtök

Analóg és Digitális jel, adatmennyiség

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK (hardver)

  • Analóg és digitális jel fogalma. Az analóg jel digitálissá alakítása.
  • Analóg és digitális jelek. Mondjon egy-egy példát is!
  • Az analóg jelek digitalizálásának lehetséges okai.
  • Jelek csoportosítása: folytonos és diszkrét jelek.
Folytonos jel
A makroszkopikus fizikai jel általában folytonos, vagy annak tekinthető mennyiség. Más néven analógnak is nevezzük ezeket a jeleket, mely szó eredeti jelentése: hasonló. A jel valamilyen értelemben hasonló a jelölt dologhoz.
Az analóg jelet legtöbbször egy fizikai mennyiség folytonos időfüggvénye reprezentálja.

Diszkrét jel
A diszkrét jel gyakorlatilag véges sokféle lehet, véges sokféle értéket vehet fel. Ezek jól megkülönböztethetőek egymástól. Gyakoriak a diszkrét jelsorozatok.

Digitális jel: számjegyekkel leírható jel – azaz binárisan is kódolható. A digitális jelek nem feltétlenül számtani, algebrai számok, hanem inkább sorszámok, azaz általános jelek.Analóg jel digitalizálása

A gyakorlatban az analóg jelet elegendően sok számmal jól lehet közelíteni – amelyekből nagy pontossággal vissza is állítható az eredeti analóg jel D/A illetve A/D átalakítással.

Jelrendszer: jelek és használati szabályaik együttesen. A jelek általában összetett jelenségek, dolgok, más jelekkel együtt újabb (összetett) jelet alkothatnak, külön jelentéssel.

Elemi jelek: a jelek általában kisebb egységekre bonthatóak, ezek az elemi jelek. Az elemi jeleknek – ha nem jelek is egyben – nincs önálló jelentésük, tehát értelmetlen sorozatot is alkothatnak.
A jelnek mindig van jelentése (különben nem lenne jel), bár lehet, hogy a jelentést nem ismerjük. Az elemi jelek vagy jelek sorozatai azonban lehetnek értelmetlenek és ellentmondásosak is.


Az adat
Az adat valamilyen jelrendszerben ábrázolt jelek vagy elemi jelek sorozata, halmaza. Az adatoknak általában van jelentésük, értelmük van. Valamire vonatkoznak, valamit leírunk velük.


Az adatmennyiség

Az adatmennyiség az adathalmaz méretét, a jelek számát méri.
Az adatmennyiség mértékegysége a bit, amely egy bináris jel adatmennyiségét jelenti.
8 bit = 1 byte (1 B)
A byte többszörösei: kB, MB, GB (váltószám: 210=1024)
A pontosság kedvéért új prefixum-szabványt vezettek be, mely segítségével az SI-rendszernek is megfelelő az átváltás: kiB, MiB, GiB (kiejtve: kibi, mebi, gibi)

Kapacitás: maximálisan tárolható adatmennyiség. Ennek értelmében a memóriák és háttértárak kapacitását is bittel, illetve byte-tal mérjük.