2010. december 2., csütörtök

Kódok

  • Karakterek bináris kódolása. A kód.
  • Ismertesse az ASCII kódot!
  • Ismertesse a Unicode lényegét! Mi a jelentősége?
  • Milyen összefüggés van a kódolható karakterek száma és a kódszóban a bitek száma között?
Kódolás: jelek meghatározott szabályok szerint, egy jelrendszerből egy másik jelrendszerbeli jelekké való átalakítása. A kódolás során nyert jeleket kódnak nevezzük. A visszaalakítást dekódolásnak mondjuk.
Speciális eset, amikor a kódolási szabály kölcsönösen egyértelmű függvénykapcsolat, ekkor nem csak a kódolás, de a visszaalakítás is egyértelmű.
Gyakori, hogy a kódolási szabály olyan, hogy a jelkészlet minden eleméhez a másik jelrendszerben egy adott hosszúságú elemi jelsorozatot (pl. 8 bitet) rendel – egy kódszót.

A karakterek (betűk, számjegyek, vezérlőjelek, egyéb grafikai jelek) diszkrét jelek, digitálisan kódolhatókak.

ASCII-kódrendszer
Az USA Szabványügyi Hivatala (ASCII) 128-féle karaktert kódol 7 bites bináris kóddal, minden karakternek egy kettes számrendszerbeli szám felel meg, kölcsönösen és egyértelműen.
Az ASCII 8 bites (1 byte-os) kiterjesztése már 2×128 = 256 karakter kódját tartalmazza. Az első 128 szám (0-127) az eredeti ASCII kódot, a második 128 szám (128-255) egyéb karakterek, kódjait tartalmazza (pl. ékezetes betűk). A második 128 szám felhasználásával sokféle nyelvet, nemzeti betűkészletet is figyelembe vevő kódtábla készül. (magyar karakterkészlet: 852-es jelű kódlap)


A karakter kódja és képe (grafikai megjelenítése) szigorúan megkülönböztetendő, hiszen a karakter képe is kódolható bitsorokkal (és kódolva is van, különben nem jelenne meg nyomtatáskor). A karakter képe sokkal több byte-on tárolható.


UNICODE-kódrendszer
16 biten ábrázolja a karaktereket, megteremtve a lehetőséget 65536-féle karakter kódolásának (Unicode konzorcium, 1991).
Az Unicode felülről kompatibilis az ASCII-kóddal, és tartalmazza az élő nyelvek nagy részének karakterkészleteit.
Az Unicode 2 byte-ot használ a karakterek kódolására, ami dupla adatmennyiség, de óriási előnye, hogy rendkívül sokféle karaktert tartalmaz – viszonylag univerzális. Az Unicode jelentősége az, hogy a különböző nyelvekben, illetve országokban egységes, szabványos kódrendszert használhatnak, ami megkönnyíti a legkülönfélébb adatkezelési feladatok megoldását.


Konverzió kódrendszerek között: adatoknak az egyik kódrendszerből egy másik kódrendszerbe történő átkódolását konverziónak nevezzük. A konverziót program végzi. Előfordul, hogy az egyik kódtábla szerint előállított adatfájlt egy másik kódtáblát használó rendszerben kell alkalmazni.