2010. december 2., csütörtök

Hálózati topológiák

  • Hálózati topológiák, az internet fizikai felépítése.Hálózati eszközök.
  • Ismertesse a gyűrű, fa, sín, csillag topológiák működését
  • Milyen eszközök szükségesek a gépek összekapcsolásához a helyi hálózatban?
A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat lehet fix (kábelalapú, állandó) vagy ideiglenes (mint például a modemen vagy null modemen keresztüli kapcsolat). A drótnélküli internet általában vagy a cellás (mobil) szolgáltatásra vagy a wifi megoldásra épül.

Hálózatok fajtái
A hálózatok több célt szolgáltathatnak, lehetnek adat hálózatok, melyen mindenhol elérhetőek bizonyos adatok (pl. kábel tv), funkcionális hálózatok, melyeken egy-egy funkciót ellátó gépet lehet elérni vagy folyamatirányító hálózatok (pl. a forgalmi irányítás) stb.

Méret szerinti csoportosítás alapján a hálózatok lehetnek PAN, LAN, MAN, WAN, GAN méretűek.

PAN (Personal area network): Személyi hálózat, egy személy pár eszközből álló hálózata.

LAN (Local area network): Helyi szintű hálózat, egy épület szintű hálózat (pl. iskolai hálózat).

MAN (Metropolitan area network): Város méretű hálózat, egy egész várost összekötő hálózat (pl. a városi forgalomirányítás).

WAN (Wide area network): Egy ország vagy földrész hálózata. (pl. egy mobiltelefon szolgáltató hálózata).

GAN (Globe area network): Egy egész bolygót összekötő hálózat (pl. internet).

Kapcsolatok szerint csoportosíthatjuk szerver-kliens hálózatoknak, melyekben van egy központi gép, a szerver, mely az adatokat vagy funkciókat szolgáltatja a hozzá kapcsolódó klienseknek. Avagy lehet pont-pont típusú, ahol egyenrangú felek kommunikálnak.

Kiépítés (topológia) szerinti csoportosíthatjuk a hálózatokat, lehetnek csillag, gyűrű, dupla gyűrű, teljes, fa, sín típusúak.

Csillag: Egy pontba kapcsolódnak a gépek, szakadás esetén csak a leszakadt gép veszti el a kapcsolatot.

Sín: a szomszédos géphez kapcsolódnak a gépek, szakadás esetén két külön sínre esik szét.

Gyűrű: minden gép a szomszédos két géppel kapcsolódik, a gépek körbe érnek, szakadás esetén sín típusúvá redukálódik.

Dupla gyűrű: minden gép duplán kapcsolódik a szomszédos két géphez, szakadás esetén gyűrűvé redukálódik.

Teljes: minden gép mindenkivel össze van kötve, a legbiztonságosabb, de kiépítése nagyon drága.

Fa: a gépek fa szerkezet szerűen kapcsolódnak, a gyökérben lévő gép a szerver, szakadás esetén kisebb fákra esnek szét.


Internet
Az internet egy nemzetközileg elterjedt, angol eredetű szóból ered (internetwork), magyarul: „hálózatok hálózata”. Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat, hatalmas rendszer, amely számítógép-hálózatokat fog össze.
A számítógépek becsatlakozása az internetbe szolgáltatókon keresztül történik, akik egy-egy gerincvezetékre csatlakoznak rá. A gerinc vezetékek nagysebességű kapcsolatok, melyek más-más szolgáltatókat kapcsolnak össze fizikálisan, általában optikai vezetékekkel, de ma már a műholdas kapcsolatok sem ritkák.
Az internet felépítésében hatalmas mennyiségű hardver és szoftver vesz részt. Hardver szinten a végponti felhasználók egy modem segítségével csatlakoznak a szolgáltatójukhoz, ahol routerek (útvonal irányítók) és switchek (hálózati kapcsolók) segítségével csatlakoznak az internethez. Az internet komplexitása miatt és a benne résztvevő hálózatok sokfélesége miatt szükség van a gateway-ekre is, melyek kapuakt jelentenek a hálózatok közt, ahol valamilyen cím vagy protokoll konverzió megy végbe.
A hálózati kommunikációban protokollokat használunk, melyek meghatározzák a helyes közlési formákat, így mondhatni egy nyelvet beszélnek a résztvevők. Az internet szempontjából a legfontosabb protokoll páros a TCP/IP.

Az interneten lévő számítógépeket IP (internet protokol) cím alapján azonosítjuk. Ezek a címek (v4) 4 darab 0-255-ig terjedő számból állnak. Mindig amikor egy pontba szeretnénk eljutni egy ilyen címet használunk. Ez legtöbbször a felhasználóknak nem tűnik fel, mert a dns (domain name service) szolgáltatást használják, mely során egy szöveges címhez (pl. google.com) egy ip címet (74.125.45.100) kapcsolnak.

A TCP (transmisson control protocol) a kapcsolatok során küldött adatok célba jutásáért felelős. Felépíti két gép közt kapcsolatot és vezérli a kommunikációt.